Meny
Velg seksjon 8. - 10. G 8. - 10. G
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
2 G
4. - 7. G
8. - 10. G
Hovedadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Auglend skole postmottak Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rune Stangeland
Videregående skole?
Rådgivning VGS

Velkommen til Ungdomstrinnet! 

Her finner du informasjon om hva som skjer på U-trinnet.

Diverse informasjon, ukeplaner og halvårsplaner vil bli lagt ut på disse sidene. Følg med for oppdaterte planer!

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere lurer på noe. E-postadressene våre finner dere nede til høyre på sida

Hilsen alle oss på U-trinnet

Foreldreundersøkelsen er en nettbasert brukerundersøkelse hvor foreldre kan svare på spørsmål om hvordan de oppfatter barnets læringsmiljø i skolen.

Det er frivillig å svare på undersøkelsen. For at skolen skal kunne bruke svarene fra undersøkelsen på en god måte, er det viktig at så mange som mulig tar seg tid til å svare.

Det er kun en foresatt som skal svare for hver elev. Vi har sendt ut invitasjon til den foresatte som viser først i vårt datasystem. 

Undersøkelsen gjennomføres på alle skolen i Stavanger kommune og er organisert av Utdanningsdirektoratet


Auglend skole gjennomfører Utdanningsdirektoratet sin elevundersøkelse. 

Det er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Undersøkelsen er tilgjengelig for elever fra 5.trinn og oppover. Den blir gjennomført på skolen.

Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart. Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene. 

Du kan lese mer om undersøkelsen og personvern i informasjonsskrivet fra Udir. 

 

Hver elev får utdelt en kode fra sin lærer som brukes ved pålogging. 

Pålogging til undersøkelsen


Vi åpner spesialrom igjen

 På Auglend skole følger vi smittesituasjonen i Stavanger nøye og vi gjør nødvendige tilpasninger på gult nivå. Nå er vi i en situasjon hvor vi opplever at smitten i byen vår er under kontroll, og vi har ikke elever i karantene. På bakgrunn av dette er vi glade for å kunne åpne spesialrommene våre igjen. Kontaktlærer vil gi dere informasjon om når oppstart spesialrom er for deres klasse. Vi tar i bruk mat og helserommet, kunst og håndverksrommene og svømmehallen. Musikkrommet åpner igjen og biblioteket er nå åpnet for 5. - 10. trinn. Når det gjelder kroppsøving oppfordrer vi fortsatt til utegym på grunn av garderobesituasjon, men gymsal kan benyttes dersom renhold og avstand ivaretas. Spesialrom og garderober har fortsatt samme renholdsrutiner før og etter bruk.


Nok en kjekk besøksuke er snart over for denne gang. Vi har hatt en fin uke med mange spennende tegnspråk-aktiviteter, skøyting i Sørmarka Arena og feiring av den Internasjonale Tegnspråkdagen 23. september. Vi gleder oss til å se dere alle igjen i desember.

Hilsen alle oss ved Auglend skole


De samme reglene for bruk av mobiltelefoner, gjelder også for bruk av smartklokker.

Smartklokker eller mobilklokker er ikke tillatt innenfor skolens område i skoletiden. Skolen anbefaler at smartklokker ikke tas med til skolen. Må de tas med, skal de ligge avskrudd i ranselen i skoletiden. Du kan lese mer om Auglends trivselsregler her.


Foresatte kan under visse forutsetninger kreve å få slettet inntil 10 skoledager for hvert år på ungdomstrinnet slik at disse dagene ikke kommer med på vitnemålet etter 10. klasse. Mer informasjon om regler og skjema finner du vedlagt her.