Meny
Velg seksjon SFO bilder & nyheter
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til SFOs bilde- & nyhetsside! 

Her finner du informasjon om hva som skjer på SFO og bilder fra kjekke aktiviteter. Månedsplan, meny og program finner du på høyre siden.

Mer informasjon om oss finner du her. Velg SFO i menyen til venstre.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere lurer på noe.

Hilsen alle oss på SFO!

Alle som har en ny førsteklassing på SFO til høsten har blitt bedt om å gi beskjed om hvilken dato de ønsker å starte opp med SFO. Det er sendt ut en oversikt på e-post over hvem som starter på hvilke dager, og hvilket klokkeslett de skal møte den første dagen de kommer.

Hvis du ikke har mottatt denne oversikten på e-post, ta gjerne kontakt med SFO-leder på rune.bratthammer@stavangerskolen.no.

Alle får SFO-plass, og alle får starte på den dagen de ønsker. Men på de travleste dagene blir barna fordelt på forskjellige tidpsunkter, slik at alle kan tas imot på best mulig måte.


Vi skal ha to små besøkskvelder for de kommende førsteklassingene på SFO. Det blir en mulighet til å svinge innom, leke litt med barn som også skal begynne på skolen i august, og gjerne bli kjent med noen av de voksne på SFO?

De to kveldene er:

Tirsdag 13. juni 18.00-19.00.

Tirsdag 20. juni 18.00-19.00.

Det er åpent for alle nye førsteklassinger som vil komme innom, enten en av dagene eller begge!


SFO starter opp etter ferien på onsdag 2. august. De aller fleste av de som skal starte på SFO i 1. klasse har meldt inn en ønsket oppstartsdag. På mandag 27. juni ble det sendt ut en e-post til alle foreldre med barn som starter på SFO på trinnet, med et dokument som viser hvilket klokkeslett vi ønsker at dere skal møte den første dagen.

Hvis du ikke har mottatt denne e-posten, sjekk søppelpost-mappen, og ta kontakt med rune.bratthammer@stavangerskolen.no . 


Alle som har barn på 2. trinn på SFO får delta på årets foreldreundersøkelse. Dette er et av hovedverktøyene vi bruker for å vurdere egen praksis, så om du har barn på 2. trinn bør du ikke gå glipp av muligheten til å svare. Da kan du gi tilbakemelding om hva du syns fungerer veldig bra, og hva som eventuelt fungerer mindre bra.

Det leveres kun ett svar pr barn, så foreldrene må bli enige seg imellom om hvem som svarer, eller eventuelt svare sammen. Alle skal ha fått en e-post med brukernavnet de skal benytte, og i tillegg har alle barna fått tilsendt en konvolutt med seg hjem i sekken i dag, med informasjon og brukernavn.

Selve undersøkelsen besvares på nettet, og perioden vi mottar svar er 7.-18. mars.

Takk for hjelpen!


Et siste glimt fra våre "avgangselever" i fjerdeklasse-klubben. Vi hadde en fin dag i Kongeparken!

Hei!

Nå har det blitt laget en oversikt over når dere som har nye 1. klassinger skal møte opp for deres første SFO-dag.

Oversikten blir sendt til dere på den oppførte e-post-adressen jeg har, og ligger også tilgjengelig her på nettsiden. Se på høyre side av siden, under "Ferieprogram". Der vil dere finne dokumentet.

Spesielt tirsdag 3. august er det viktig at dere er nøye på tidspunktet, da det blir stor pågang av nye barn gjennom hele formiddagen, og vi har veldig lyst til at hvert barn kan tas imot av en voksen når de kommer.

På den første dagen er det vanlig å ha en litt kortere SFO-dag, men det er opp til dere hvordan dere vil bruke tilbudet. Noen blir værende med barna sine gjennom hele den første dagen, mens andre går bort en liten stund og kommer og henter igjen. Du kjenner best ditt barn.

Vi gleder oss til å få de nye på plass!