Meny
Velg seksjon FAU
Hovedadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Auglend skole postmottak Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Hege Wilhelmsen Kaada

Hei og velkommen til FAU`s hjemmeside!

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Rektors rolle i FAU er blant annet å legge til rette for et godt skole-hjem samarbeid. Sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. 

Hilsen FAU

Du finner nå informasjon om årshjulet 2018/2019 og retningslinjer for klassekasse i dokumentene til høyre.

Du kan komme i kontakt med oss via siden vår på Facebook: Auglend Skole foresatte FAU


Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.