Meny
Velg seksjon FAU
Snart 1. trinn
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Besøksadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Postadresse Auglend skole postmottak, Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Hege Wilhelmsen Kaada
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Hei og velkommen til FAU’s hjemmeside! 

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape godt skolemiljø.

Rektors rolle i FAU er blant annet å legge til rette for et godt skole-hjem samarbeid. Rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. 

Hilsen FAU

Du finner nå informasjon om årshjulet og retningslinjer for klassekasse i dokumentene til høyre.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd.