Meny
Velg seksjon Driftsstyret
Hovedadresse Hjalmar Johansensgt. 32 4019 Stavanger Telefon: 51 91 31 90 Send oss e-post
Auglend skole postmottak Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Hege Wilhelmsen Kaada

En av skolens elever på 4.trinn har fått et positivt Covid 19 -resultat.

Vi har god oversikt over smittesporingen og alle berørte foresatte og ansatte som er nærkontakter har fått beskjed.

Elevene i den aktuelle klassen vil være i karantene til og med mandag 18.januar

 

 


Terese M. Gilje, Driftsstyreleder, FAU

Jon Garman Aarrestad, FAU

Ada Sofie Eltervaag Fuglestien, Elevrepresentant

Fredrik Hagenes Johannesen, Elevrepresentant 

Kommunens representant

Tore Rønneberg, pedagogisk personale/verneombud

Heidi Tørnes, pedagogisk personale/ATV

Rune Bratthammer, andre ansatte/leder SFO

Hege Wilhelmsen Kaada, Rektor

 

Møteinnkalling- og referater finner du i høyremenyen.

Reglement for driftstyrer ved skolene i Stavanger finner du på Stavanger kommune sine nettsider.