Meny
Velg seksjon Forside
Administrasjon Birkenesveien 62 4647 Brennåsen Telefon: 38183745 Send oss e-post
Spesialundervisninga Songdalsvegen 52 4645 Nodeland
Gå til Its Learning
Referat elevrådsmøte 27. oktober

Dette er det første møtet i elevrådet dette skoleåret.

Referat fra elevrådsmøte torsdag 27.oktober 2016.10.28

Til stede: Robel, Victor, Gulnigar, Masoma, Sara R., Roma, Alta, Solomon, Pamela, Paulo, Fatemeh, Mawluda, Kyomabe, Alnor, Samar, Maryna, Berit.

Dette er det første møtet i elevrådet dette skoleåret.

Vi hadde en runde der alle fikk si litt om hva de synes vi skal jobbe med i elevrådet. Vi er på en måte skolens parlament/Storting. Elevråds - representantene representerer sin gruppe. J Alle var enige om at vi skal jobbe for skolen, passe på skolen.

Vi ønsker at skolen skal være et bra sted for alle. Flere var opptatt av hvordan det var å komme ny til skolen. Vi har ei ny nettside som det kommer mye nytt på akkurat i disse dager, så det vil bli lettere å få informasjon om skolen.

Alle må lære seg å bruke den aktivt. Det kom forslag til hva vi kan gjøre for nye elever for at de skal føle seg inkludert på skolen. Vi var enige om at representanten fra gruppa skal ha et spesielt ansvar for å hjelpe nye elever med å bli kjent på skolen og gi informasjon som er nødvendig når man er ny et sted.

I desember vil det komme mange nye, så da må vi ha et opplegg klart som vi kan følge. Det kom forslag om å bruke bilder av gruppene på oppslagstavla og på klasserom. Vi snakket også om dette å snakke så mye norsk som mulig på skolen og ha aktiviteter som kan hjelpe med det i pauser og i studietimen, spill ol.

Noen ønsket seg kantine en dag til i uka, ikke bare på fredager. Vi snakket også om å henge tydelige bilder med kryss over på dametoalettene slik at ingen kaster bind eller tørkepapir i toalettet.

Neste møte blir torsdag  24.november kl. 1145 - 1310 på datarommet.