Meny
Velg seksjon Forside
Laudal oppvekstsenter Konsmoheiveien 1121 4534 Marnardal Telefon: 382 89000 Send oss e-post
Bjelland oppvekstsenter Marnarveien 4380 4536 Bjelland Telefon: 38289000 Send oss e-post
Redaktør: Trine Ruud
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

I Marnardal vektlegger vi dybdelæring fordi vi ønsker å gi barna de ferdigheter de vil trenge i fremtiden.

Med dybdelæring forstår vi læring som gir varig forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et emne eller kunnskapsområde. Dybdelæring er oppnådd når barna mestrer å relatere nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer.


I to uker, fra 24. april til 4.mai, arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen årets hoppetuakonkurranse. Barna hopper tau i friminutt og i undervisning, og får poeng for antall minutter hver dag. 

Vinnere trekkes blant klasser som har hoppet mest. Det blir kåret en nasjonal vinner som premieres med 10 000kr. I tillegg blir det kåret fylkesvinnere i hvert fylke.

Hoppetaukonkurransen har vokst fra 40 000 deltakere i 2005 til over 100 000 barn i 2017.

Vi ønsker alle som deltar, elever og lærere over hele landet, lykke til! 

https://nasjonalforeningen.no/tilbud/skolemateriell/hopp-for-hjertet/


Om Distansekortet

Ta med barna ut på ski, og bruk Distansekortet som motivasjon. All skiaktivtet kan registreres og vil kunne følge med på aktivitetene og du vil nå mål på veien. Når målene er nådd kan du bestille Barnas skimerke. Les mer på Om distansekortet

Foresatte

Registrer alle skiaktiviteter og la barna dine ta Barnas skimerke. Barna kan registrere skiaktivitetene sine selv, men for å komme i gang må du registrere deg og knytte barna dine til din profil. Kom dere ut og kos dere i snøen! Dette er selvfølgelig frivillig.

Lærer

Få alle elevene enda mer ut på ski! Legg inn skolen og klassen og få elevene til å registrere seg. 

Laudal oppvekstsenter har laget en skoleprofil. Her er det også opprettet grupper for klasser og barnehagen. Elevene/ barn sammen med foresatte oppretter egen profil hvor aktuell skole/ barnehage er tilknyttet elevens profil. Eleven kan nå knytte seg til din gruppe.

Følg med kilometerstatistikken og etterhvert vil dere få mulighet til å sammenligne dere med andre klasser. Alle skoler som har knyttet elever til seg er automatisk med i Skolen på Ski konkurransen.

Her premierer vi de beste skolene hver vår.

Bli med!

 


Hei Verden er en skolerettet informasjons- og bistandsorganisasjon som er livsynsnøytral og politisk uavhengig, med verdigrunnlag i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner.

Deres visjon er skole for ALLE barn.

Hei Verdens formål er tredelt:

- Bidra til at flere barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet

- Bidra til at norske skoleelever får kunnskap om globale forskjeller

- Bidra til økt engasjement for solidaritetsaksjoner på norske skoler

Hei Verden ble stiftet i 1973 av engasjerte skolefolk i Haugesund og Stavanger. Fram til 2000 var organisasjonen kjent under navnet Skolenes U-landsaksjon. Siden starten har organisasjonen støttet utviklingsprosjekt i mer enn 23 land.

Hei Verdens arbeid drives med midler innsamlet i grunnskoler rundt om i Norge. Vi får også støtte fra Norad, støttemedlemmer og gaver fra næringsliv og øvrige støttespillere.

Gjennom "Omvendt adventskalender" bidro vi på Laudal skole med 3860 kr, slik at flere urfolksbarn i Peru får gå på en god skole. Takk til alle som deltok.


Kloke ord fra en klok mann. Les utdrag fra Kongen sin nyttårstale: (hentet fra www.nrk.no)

Av alle ressurser dette landet har, er mennesker den største rikdommen. Spesielt er barna og ungdommene våre dyrebare for oss. Vi har flott ungdom - med både kunnskap, sosial ansvarlighet og oppdrift - som er fullt i stand til å ta landet vårt inn i en ny tid. Samtidig gjør det meg fortvilet å høre om alle de unge som sliter psykisk - og at noen til slutt ikke orker å leve lenger.

Da Dronningen og jeg i sommer inviterte til hagefest på Maihaugen, holdt en ung kvinne en sterk appell om dette. Hun sa blant annet:

«Jeg ønsker meg et samfunn der vi tør å se hverandre inn i øynene og si: her er jeg, og jeg bryr meg om deg.»

Jeg kunne ikke vært mere enig. På denne enkle måten kan vi faktisk redde liv. Vår aller viktigste ferdighet som medmennesker er evnen til å forstå hvordan et annet menneske har det. Jeg har snakket mye om mobbing gjennom årenes løp - og jeg har ikke tenkt å gi meg.

For tenk hva det kunne bety om vi bare bestemte oss for at i Norge skal vi ikke mobbe hverandre! Alle har noe godt i seg. Også de som mobber og som trakasserer andre – enten det er gjennom ord eller handling. Den sterke viljen som bærer oss kan også brukes til dette:

Å bestemme seg for å slutte å mobbe. Å oppføre oss ordentlig mot hverandre. På samme måte som de som blir mobbet velger å stå opp til enda en ny dag – på tross av det de aner komme - også denne dagen.

Les hele talen her: https://www.nrk.no/norge/kongens-nyttarstale-2017-1.13845802 


I august kom prowise skjermen til avdelingen og alle var spente på hvordan dette digitale verktøyet virket.

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!

Alle klasser starter torsdag 17. august.

Laudal: 8.20 - 13.55

Bjelland: 9.00 - 14.40

Vi håper dere får en god reise og et minnerik år.