Meny
Velg seksjon Forside
Laudal oppvekstsenter Konsmoheiveien 1121 4534 Marnardal Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Bjelland oppvekstsenter Marnarveien 4380 4536 Bjelland Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Redaktør: Trine Ruud
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Velkommen til Bjelland barnehage

Om barnehagen:

Enhetsleder for opvekstsenteret er Trine Ruud, og styrer for barnehagen er Marina Grimestad.

Vi er en to-avdelingsbarnehage.

Knøttene med aldersgruppen 0-3 år.

Trollungene med aldersgruppen 3-6 år.

Vi har et stort uteområde hvor både små og store trives, og får kreativ lek og utfoldelse. 

Barnehagens pedagogiske grunnsyn:

Vårt mål er at: 

 • barna skal oppleve glede, vennskap, lek og læring
 • barna skal bli trygge på seg selv og på andre
 • barna skal utvikle et godt selvbilde og få styrket selvtillit
 • barna skal lære sosiale rettferdigheter og utvikle sosial kompetanse

For å nå disse målene må vi:

 • legge vekt på å møte barn med anerkjennelse og respekt
 • lytte til hva barna har å si og hva de mener
 • skape trygghet for barn og foreldre
 • være gode rollemodeller, aktive, nærværende og fleksible
 • være lyttende og oppriktig interessert
 • ha klare grenser for hva som er akseptabelt og hva som ikke er det
 • ha fokus på barnas sterke sider, rose og hjelpe, støtte og oppmuntre