Meny
Velg seksjon Forside
Laudal oppvekstsenter Konsmoheiveien 1121 4534 Marnardal Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Bjelland oppvekstsenter Marnarveien 4380 4536 Bjelland Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Redaktør: Trine Ruud
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Velkommen til Laudal barnehage

Laudal Barnehage er en kommunal 2 avdelings barnehage. Vi har en 0-3 års avdeling, Lille Måltrost og en 3-6 års avdeling, Fossekallen. Barnehagen ligger i Laudal sentrum, med Laudal skole som nærmeste nabo.  

Vi har også en plass på Laudal, Dølan, der vi har ei grillhytte, bålplass, utedo og gapahuk.

Barnehagens visjon er: BEST SAMMEN

Vårt pedagogiske grunnsyn bygger på danningsbegrepet. Barnehagen har demokrati og medborgerskap som et sentralt danningsideal. Barna skal dannes til å bli modige, reflekterte og ansvarlige deltakere i de små og store fellesskap som de inngår i. 

Mål: ALLE BLIR SETT OG HØRT

Vi vil at relasjonene i barnehagen skal være preget av tilknytning og anerkjennelse slik at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel. Barna skal oppleve at vi voksne bryr oss, er tilstede og tar deres perspektiv på alvor. Vi vil fremme og tilrettelegge for positive barn- barn relasjoner og barnefellesskap som gir gode rammer for hvert enkelt barns lek og utvikling.

Vi ønsker å være en lærende organisasjon og er opptatt av utviklingsarbeid med fokus på voksenrollen og felles pedagogisk plattform. Vi byr på oss selv, observerer, vurderer, deler og veileder hverandre. Vi reflekterer rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdaterer oss og er opptatte av å være tydelige rollemodeller. Vi bruker Conexus Insight(Puls) som kvalitetssikringsverktøy. 

Best sammen!

 

Tlf  Fossekallen 948 42 960

Tlf Lille Måltrost 952 42 686

Styrer Helene Ougland 482 92 470