Meny
Velg seksjon Forside
Laudal oppvekstsenter Konsmoheiveien 1121 4534 Marnardal Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Bjelland oppvekstsenter Marnarveien 4380 4536 Bjelland Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Redaktør: Trine Ruud
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Elektroniske søknadsskjemaer

Barnehagesøknader:

Søknad om barnehageplass

Her finner du søknadskjemaer til ny barnehageplass ved hovedopptak og utenom, endring og oppsigelse. Hvis dere ikke ønsker endringer i det barnehagetilbudet som dere har i dag til deres barn, trenger dere ikke å foreta dere noe.

Elektroniske søknadskjemaer for barnehagene

Den 4. ferieuka

I følge barnehagevedtekter for Marnardal kommune:«Barnehagen er stengt 3 hele uker i juli, samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Alle barn skal ha 4 uker ferie hvorav 3 av disse tas ut når barnehagen er stengt i juli. Det tas i tillegg ut en uke ferie i samråd med barnehagen i løpet av året. Skolestartere må ta ut sin ferie før 31.07.» De tre ferieukene tas ut de 3 siste hele ukene i juli. Da er barnehagen stengt. Den 4. ferieuken må tas ut i løpet av barnehageåret, innenfor tidsrommet 01.08. og fram til de tre ukene i juli begynner. Denne uka avtales med den enkelte barnehage minimum 3 uker i forkant, med siste frist for avtale 01.05.Helligdager/fridager der barnehagen er stengt kan ikke telle som feriedager i den fjerde ferieuka. Ferieuka trenger ikke å starte og slutte med ei helg, men kan gjerne være for eksempel f.o.m. tirsdag og t.o.m. mandag.De som ikke leverer inn ferieønske ang. den fjerde ferieuka innen 01.05 får automatisk denne ferieuka plassert i uka før de tre fastsatte ferieukene i juli.Barnehageåret i Marnardal kommune går f.o.m. 01.08. tom 31.07.

Elektronisk søknadskjema for den 4. ferieuka Laudal barnehage

Elektronisk søknadskjema for den 4. ferieuka Bjelland barnehage

Elevpermisjon:

Vi oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret. Ved søknad om permisjon for elever fra den pliktige opplæringen skal digitalt søknadsskjema for elevpermisjon benyttes. Skolen responderer til e-postadressen som oppgis i søknaden. Det presiseres at foreldre/foresatte selv har ansvar for opplæringen i permisjonstiden og at innvilget permisjon avkorter retten til offentlig grunnskoleopplæring for tilsvarende tidsrom. Rektor har, når det er forsvarlig, myndighet til å innvilge permisjon i inntil to uker

Opplæringsloven § 2-11: "Permisjon frå den pliktige opplæringa"

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

NB! - Søknad om permisjon om 1 dag gjøres gjennom kontaktlærer via digital meldingsbok (Tlf: 4790405080).

Alle permisjoner utover 1 dag, søkes via lenken under.

Her finner dere digitalt søknadsskjema