Meny
Velg seksjon Forside
Laudal oppvekstsenter Konsmoheiveien 1121 4534 Marnardal Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Bjelland oppvekstsenter Marnarveien 4380 4536 Bjelland Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Redaktør: Bente Naglestad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud og en lovpålagt tjeneste som skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid. Vår oppgave er å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi ønsker å medvirke til at barn og unge aktivt er med på å påvirke eget liv slik at den enkelte skal kunne oppleve god helse og trivsel. Skolehelsetjenesten skal ha oversikt over skolemiljøet og hvordan dette påvirker elevene. Den viktigste delen av arbeidet er å være til stede for den enkelte elev og foresette når de tar kontakt for samtale, råd eller veiledning.

Helsesøster samarbeider med lege, fysioterapeut, skole, sosial- og barneverntjeneste, pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT), sykehus og familiesenter. Elever med spesielle behov blir fulgt opp regelmessig eller henvist videre til andre instanser i samråd med foresatte. Ved undersøkelser og behandling av sykdom må fastlege kontaktes.

Helsesøster har «åpen dør» for elever, foresatte og lærere                                   

Laudal skole:                    tirsdag 08.30-11.30 (Kari mob: 91 57 01 93 )                                                                                                                          

Bjelland skole:                  tirsdag 12.00-15.00 (Kari mob: 91 57 01 93  )                                                                                           

Øyslebø ungd.skole:        mandag/onsdag 09.00 – 14.00 (Anne mob: 99 53 69 80)                                  

Øyslebø barneskole:        tirsdag 09.00 – 14.00 (Anne mob: 99 53 69 80)

Tema du kan ta opp med helsesøster kan f.eks. være:

 • Familie- eller venneproblemer
 • Pubertet/kjærlighet/seksualitet
 • Klassemiljø/ensomhet/mobbing
 • Helse/kosthold/spiseforstyrrelser
 • Sorg og kriser
 • Rus/vold/overgrep
 • Kjønnsykdommer/prevensjon/graviditet
 • Spørsmål vedr. f.eks. syn/hørsel/hodepine/magesmerter/o.l.

Hva skjer på de enkelte klassetrinn

 • 1. trinn:          
 • 2. trinn:           Tetravac: vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
 • 3. trinn:           Helsesamtale. Måling av vekt og høgde. Helseopplysning i klassen.
 • 4. trinn: 
 • 5. trinn:           Helsesamtale. Helseopplysning i klassen. Pubertetsundervisning.
 • 6. trinn:           MMR-vaksine: vaksine mot meslingar, kusma og røde hundar.
 • 7. trinn:           HPV-vaksine: vaksine mot humant papillomavirus (til jenter).                         
 • 8. trinn:           Helsesamtale. Måling av vekt og høgde. Kjærlighet og grenser.
 • 9. trinn:           Helseopplysning i klassen.
 • 10. trinn:         Boostrix polio: vaksine mot difteri,tetanus,kikhoste og polio. Helseopplysning i klassen.

Informasjon

Elevene får skriftlig innkalling til alle helseundersøkelser og vaksinasjoner. Dermed har de foresatte mulighet å følge elevene, stille spørsmål eller gi beskjeder til helsesøster. Før vaksinering blir elevene orientert om hva vaksinen går ut på og vil få mulighet til å stille spørsmål.  

Helseoppplysning

I samarbeid med skolen driver vi helseopplysning individuelt og i grupper. Aktuelle tema kan være kosthold, hygiene, trivsel, pubertet, rus eller andre tema etter ønske.  

Taushetsplikt

Helsesøster er pålagt taushetsplikt (§21 – 29 i Lov om Helsepersonell). Den skal fungere som et personlig vern rundt den enkelte elev. Helsesøster utgir ikke personopplysninger om elever uten samtykke fra foresatte.