Meny
Velg seksjon Forside
Laudal oppvekstsenter Konsmoheiveien 1121 4534 Marnardal Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Bjelland oppvekstsenter Marnarveien 4380 4536 Bjelland Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Redaktør: Trine Ruud
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skole: Brukerorganer

FAU:

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at alle elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal aktivt arbeide for å skape en god forbindelse mellom det enkelte hjem og skole, legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Opplæringsloven kap.11.

Dette er saker FAU på jelland og Laudal arbeider med:

  • Samarbeid skole-foreldre
  • Arrangementer for elever
  • Andre forhold/utmiljøetLæringsmiljøet 

Hjemmesiden til FUG: http://www.fug.no/

Har du saker til FAU, ta kontakt med foreldrerepresentanten i ditt barns klasse. 

Se ellers referat og info som vedlegg til høyre.

Samarbeidsutvalg:

Samarbeidsutvalget er den enkelte skoles øverste samarbeidsorgan og er etter loven et rådgivende organ uten selvstendig beslutningsmyndighet. Utvalget kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen.Medlemmene i samarbeidutvalget skal representere de ulike brukerne i skolesamfunnet.

Henvisning:

Skolemiljøutvalg:

Alle offentlige grunnskoler er pålagt å ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget et et eget selvstendig utvalg i tillegg til samarbeidsutvalget, selv om utvalgenes oppgaver og sammensetning kan være til dels sammenfallende.

Kommunen kan derfor ikke velge å ikke ha samarbeidsutvalg eller skolemiljøutvalg. Man kan imidlertid utvide samarbeidsutvalget på en slik måte at det også kan fungere som skolemiljøutvalg.  

Ved Laudal skole fungerer samarbeidsutvalget på en slik måte at det også fungerer som skolemiljøutvalg. 

Henvisning Opplæringsloven §11-1a

Skolemiljøutvalget skal være et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet.

  • Skolemiljøutvalget skal ha et særlig anvsar for å holde seg orientert og uttale seg som om skolemiljøet.
  • Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene,foreldrene og de tilsatte i arbeidet med skolemiljøet.