Meny
Velg seksjon Forside
Laudal oppvekstsenter Konsmoheiveien 1121 4534 Marnardal Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Bjelland oppvekstsenter Marnarveien 4380 4536 Bjelland Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Redaktør: Bente Naglestad
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Barnehage: Satsingsområder

Laudal barnehage sine satsingsområder er: Voksenrollen og Dybdelæring.

Voksenrollen.

Vi er en lærende organisasjon og er opptatt av utviklingsarbeid med fokus på voksenrollen og en felles pedagogisk plattform. Vi byr på oss selv, observerer, vurderer, deler og veileder hverandre. Vi reflekterer rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdaterer oss og er opptatte av å være tydelige rollemodeller. Barnehagene i Marnardal bruker kvalitetssikringsverktøyet Conexus Insight (Puls) i arbeidet med å heve kvaliteten i barnehagene.

Dybdelæring.

Med dybdelæring forstår vi læring som gir varig forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et emne eller kunnskapsområde. Dybdelæring er oppnådd når barna mestrer å relatere nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer. Dybdelæring forutsetter at voksne er varme og grensesettende (autoritative voksne), at barna er aktive i læreprosessen, at barna reflekterer over det de lærer og at barna medvirker.

Dybdelæring karakteriseres gjennom seks former for kompetanse:    

 

 

 

«Læring er en livslang prosess. Det viktigste er å lære folk å lære.»  (Peter Drucker)