Meny
Velg seksjon Forside
Laudal oppvekstsenter Konsmoheiveien 1121 4534 Marnardal Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Bjelland oppvekstsenter Marnarveien 4380 4536 Bjelland Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Redaktør: Trine Ruud
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gjensidige forventninger

Dette dokumentet er under utarbeidelse og forandringer kan forekomme 

På Bjelland og Laudal skole vet vi at et godt samarbeid mellom hjem og skole er en forutsetning for å få til et godt læringsmiljø. Allerede før barnet starter på skolen har foreldre store muligheter til å påvirke hvilke forutsetninger barnet har i møtet med skolen.

Den innsatsen foreldrene legger ned i barnets utvikling og sosial samhandling, danner grunnlaget for hvordan barnet vil klare seg som elev på skolen.

Når vi tar i mot barn som elever på skolen har foreldrene, og gjerne barnehagen, vært med på å gi barna gode opplevelser slik at de møter skolen med store forventninger. På skolen ønsker vi at barna skal oppleve et læringsmiljø som er preget av trygghet og trivsel. Vi gjør vårt ytterste for at hvert enkelt barn får utfordringer som fører til læring. Læring handler ikke bare om fag, men også om å utvikle seg som menneske i et sosialt samspill med andre barn og voksne.

For å nå målene i læreplanen må alle bidra. Hvis vi skal kunne samarbeide godt, krever det at vi har klare forventninger til hverandre. Vi må vite at alle tar ansvar og være gode på å kommunisere med hverandre - også når vi trenger hjelp, eller må si i fra når ikke alt er som det bør være.

 Vi har forventninger til deg som forelder og til ditt barn - og du kan ha forventninger til oss som jobber på Laudal skole. 

SKOLENS FORVENTNINGER/KRAV TIL ELEVENE.

Skolen forventer at du:

 • følger skolens regler, klasseregler og viser omsorg for andre
 • ikke ler eller kommenterer andres svar eller arbeid 
 • snakker til voksne og barn på en vennlig måte
 • rekker opp hånden og lytter når andre har ordet
 • følger voksnes beskjeder
 • bidrar til arbeidsro
 • deltar aktivt og tar ansvar for skolearbeidet ditt
 • inkluderer og er greie med alle, og sier fra når noe er vanskelig
 • tar vare på egne, andre elevers og skolens eiendeler  
 • rydder etter seg selv, og etter andre hvis det trengs

SKOLENS FORVENTNINGER TIL DE FORESATTE. 

Skolen forventer at de foresatte: 

 • samarbeider med skolen - enighet om forventninger 
 • formidler en positiv holdning til skolen og er lojale mot skolens reglement
 • lærer barna vanlig folkeskikk og setter grenser for dem når det er nødvendig
 • sørger for at barna kommer uthvilte til skolen og til rett tid, og at de har med seg bøker og skrivesaker
 • sørger for at barna har fornuftige klær og sko som passer til utelek og turer i skog og mark i all slags vær
 • sørger for at barna har spist frokost og har med seg niste
 • leser beskjeder og følger med på ukeplaner, og lærer barna å holde orden på skolesakene
 • setter seg inn i elevens mål for perioden/uka
 • ser til at eleven faktisk kan leksene
 • gir beskjed samme dag når barna er borte 
 • sender søknad i god tid dersom barnet skal ha permisjon i flere dager
 • tar kontakt når noe er vanskelig, eller det er noe som er uklart 
 • snakker positivt om skolen og medelever
 • møter på foreldremøter
 • svarer på brukerundersøkelsen

HVA FORESATTE KAN FORVENTE AV SKOLEN. 

Foreldrene forventer: 

 • at barna er trygge på skolen
 • at læreren ser det enkelte barn
 • at  de voksne er oppmerksomme overfor barna
 • at elevene får den opplæringen som de ifølge læreplanen skal ha
 • å få en god og oversiktlig informasjon fra skolen, bl.a. ukeplaner og hjemmeside
 • engasjerte og faglig dyktige lærere
 • at de voksne er gode forbilder for barna
 • å få raskt beskjed hvis noe negativt skulle skje på skolen
 • at barna trives på skolen, og at de voksne legger til rette for at det skjer
 • at de voksne setter klare og tydelige grenser
 • at de voksne er medmennesker, og at de behandler barna med respekt 

PERSONALETS FORVENTNINGER/KRAV TIL SEG SELV. 

Vi forventer/krever at vi: 

 • alltid tar et barn på alvor og lytter til det
 • snakker til/om alle på en rolig, høflig og positiv måte
 • hjelper barna i lek og arbeid ute og inne, og hjelper dem å løse konflikter på skolen
 • er lojale overfor planer, avtaler og bestemmelser
 • er godt forberedt og møter presis til arbeidsøktene ute og inne
 • stiller realistiske krav til alle
 • er rettferdige, konsekvente og tydelige
 • er et godt eksempel
 • samarbeider godt på team, trinn og med foreldrene
 • gjør klasserommet trivelig sammen med barna