Meny
Velg seksjon Forside
Laudal oppvekstsenter Konsmoheiveien 1121 4534 Marnardal Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Bjelland oppvekstsenter Marnarveien 4380 4536 Bjelland Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Redaktør: Trine Ruud
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Leksehjelp

Alle elever på 1.-7.trinn får tilbud om leksehjelp jf.opplæringsloven §13-7a. Dette er et frivillig tilbud.

Formålet er å gi eleven støtte til skolearbeidet,følelse av mestring, gode rammer for selvstendig arbeid og medvirke til å utjevne sosiale forskjeller i opplæringa.

Leksehjelp er ikke en del av opplæringa, men skal sees i sammenheng med opplæringa. Leksehjelp skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.

Skolen tilbyr gratis leksehjelp for alle elever på 1.-7.trinn.

På leksehjelp vil du møte Linda som vil veilede og hjelpe dere som er på leksehjelp.

Leksehjelpen tilbys mandager og tirsdager fra kl.14.00.-14.45, og onsdager fra 12.15.-13.15. for 1.-7.klasse.

Skolens leksehjelp er et supplement i oppfølgingsarbeidet av den enkelte elev.

Minner om at foresatte har hovedansvaret for oppfølging av lekser.

Digitalt søknadskjema 

Når du hjelper ditt barn med leksene ønsker vi at du:

  • Spør barnet hvordan skoledagen har vært. Trivsel er viktig for at kreftene kan kanaliseres der de skal.
  • Spør hva barnet har lært i dag. Du signaliserer da interesse og at det er viktig for barnet å følge godt med.
  • Forventer av barnet at leksearbeidet skal gjøres. Du sier med dette at skolearbeid er viktig.
  • Forventer arbeidsinnsats fra barnet. Barn ønsker normalt å innfri de forventningene foreldre stiller til dem.
  • Hjelper barnet med å finne riktig tid og sted for leksene. Gode arbeidsvaner og utholdenhet er viktig for læringsutbyttet.
  • Snakker med kontaktlærer om leksene hvis innhold og mengde blir en utfordring. Leksenes funksjon er å gi viktig repetisjon.