Meny
Velg seksjon Forside
Laudal oppvekstsenter Konsmoheiveien 1121 4534 Marnardal Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Bjelland oppvekstsenter Marnarveien 4380 4536 Bjelland Telefon: 382 57 000 Send oss e-post
Redaktør: Trine Ruud
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Elevene på 1.- 4. trinn startet som dere kjenner til på skolen mandag 27. april. Den kommende uken fom. mandag 11. mai åpnes resten av grunnskolen.

Oppstart Følgende skoler på barnetrinnet i Lindesnes kommune åpner på mandag 11. mai: Spangereid, Nyplass, Frøysland, Holum, Øyslebø/Heddeland oppvekstsenter og Laudal/Bjelland oppvekstsenter. Skolene følger vanlig start og sluttider. Furulunden og Ime skole åpner på onsdag 13.mai. Her gjelder også vanlig start og sluttid. Dette gjelder også Lindesnes læringssenter.

Ungdomsskolene i kommunen åpner på mandag 11. mai for trinn 10. Når det gjelder trinn 8. og trinn 9. starter begge trinnene på tirsdag 12.mai. Alle ungdomsskolene følger vanlig start og sluttid.

Nyere forskning viser at barn sjelden blir syke av Korona viruset. Barn med kroniske sykdommer ser ikke ut til å bli oftere syke av viruset enn andre barn. I tillegg er det liten grunn til å frykte at barn smitter foresatte eller andre. I land hvor barnehager og skoler har vært åpne har det ikke vært utbrudd av Koronaviruset blant barn. (Kilde overlege Greve-Isdahl, FHI.).

Revidert Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. og for ungdomsskole og videregående skole under Covid 19 utbruddet 2020 gir råd og føringer til skolene, og er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

- Syke personer skal ikke være på skolen.

- God hygiene.

- Redusert kontakthyppighet mellom personer.

For ytterligere informasjon for å hindre smittespredning se veilederen om smittevern for skoletrinn 1.-7. og ungdomstrinnet under covid-19 utbruddet 2020 her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Mat:

- Alle elever må ha med seg mat. Elever skal ikke dele mat og drikke med andre.

Skoleskyss:

- De elevene som benytter seg av skolebuss må huske på å holde god avstand, både mens de venter på bussen, i bussen og når de går av bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. Skolebussen følger vanlige avgangstider. Det vises til informasjon fra AKT på kommunens hjemmeside www.lindesnes.kommune.no

Leksehjelp:

- Leksehjelp vil utgå i perioden fram til sommeren.

Opplæringsplikten:

- Se informasjon på kommunens hjemmeside, www.lindesnes.kommune.no

Dialog:

- Foreldre og foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går på skole igjen. Det er derfor viktig med god dialog mellom hjem og skolene. Ta kontakt med skolen hvis noe er uklart eller det er noe dere lurer på. Videre er det viktig at foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med veilederen om smittevern.

For ytterligere informasjon se kommunens hjemmeside, www.lindesnes.kommune.no, din skoles hjemmeside, eller tilsendt SMS.


Vedrørende 17.mai og feiring er det fra Polen komitéens side avlyst slik vi tradisjonelt kjenner denne dagen.

Vi vil ikke kunne gjennomføre barnetog, taler osv. med minnestøtter. Leker og aktiviteter på skolene med tilhørende kiosksalg lar seg heller ikke gjennomføre. Korpset vil heller ikke kunne gjennomføre sine aktiviteter.

Leder av Polen komitéen har vært i dialog med ansatte som jobber i kultur etaten siden 16. mars så de fleste sider har blitt belyst. Polen komitéen vil kjøpe inn kranser og legge dem på minnestøttene slik det pleier å bli gjort.

Ønsker alle en fin 17. mai.


Unngå å bruke skoleskyss om mulig. Dersom man må bruke buss eller drosje, er det lagt begrensninger på hvilke seter som kan benyttes. Agder Kollektivtrafikk har følgende melding til foresatte og elever som nå skal tilbake på skolen igjen.

Skolene er godt forberedt og gleder seg til å treffe barna igjen. I løpet av fredagen vil alle kontaktlærerne kontakte foreldrene til sine elever, og informere om oppmøtested. Alle skolene følger vanlige start- og sluttider. De viktigste smitteverntiltakene er at de som er syke holder seg hjemme, god hygiene og redusert kontakt mellom personer. Vi gjør alt vi kan for å sørge for en trygg skole.

Trykk på les mer for ytterligere informasjon.


Som dere sikkert kjenner til skal skolen fortsatt holde stengt til og med 13.april. 

Vi ønsker å legge til rette for et godt opplæringstilbud til alle hjemme så godt det lar seg gjøre.

Følg med på de ulike plattformer til din klasse, showbie, teams eller andre. Hold dere gjerne oppdatert på vår hjemmeside og www.lindesnes.kommune.no for mer info. 

Mvh Trine Ruud


«Skolen vil i tiden fremover legge opp til undervisningsopplegg hjemme. Dere finner opplegg på Showbie og/eller skolen hjemmeside.

Kontaktlærer vil i løpet av uken ta jevnlig kontakt med elevene/foresatte for en uformell prat og om de har noen spørsmål om undervisningsopplegg på telefon. Dersom elev eller foresatte har spørsmål kan man ta kontakt med kontaktlærer på telefon eller mail. Kontaktinformasjon finner dere på ukeplanen og/eller Showbie.

Selv om skolen sørger for opplegg og legger til rette for opplæring hjemme, er det å hindre spredning av smitte viktigere enn hva elevene får prestert i løpet av disse ukene. Det er derfor ikke nødvendig å presse elevene til å gjennomføre skolens aktiviteter slik at det går utover familiens trivsel hjemme. Dere kan ta kontakt med barnas kontaktlærer om dere trenger råd og hjelp rundt dette.»


Hei! Hvis elev eller foreldre/foresatte har behov for en samtale eller veiledning fra skolehelsetjenesten, er det mulig å ta kontakt med Helsesykepleier Kari G. Ugland på mobil; 91570193