Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Forsterket skoletilbud
ABC-veien 4 6518 KRISTIANSUND N
Telefon: 71575570 Send oss e-post
Redaktør: Knut E Olsen
Skolehelsetjenesten ved skolen 2018-2019

Skolens helsesøster, Linn Rikke Aasgrav, har normalt trefftid på Dale barneskole onsdager og fredager fra kl. 8:30-15:00, og ca. annenhver torsdag fra kl. 08:30-11:00/15:00. På torsdager har helsesykepleier en del møtevirksomhet, men kan treffes etter avtale. En del onsdager vil helsesykepleier være opptatt med skolestartundersøkelser av 1. trinn på Helsestasjon i sentrum, og vil derfor ikke være tilstede på Dale barneskole).  Helsesøster har sitt kontor i 2. etasje, nær mediateket.

Skolelege er Ailin D`Angelo og skolefysioterapeut er Sissel Voldset. Lege og fysioterapeut har trefftid ved behov, og de deltar på undervisning og i skolehelseteam. De kan kontaktes via helsesykepleier ved behov for avtale.  

Én gang i måneden samles skolehelsetjenesten og en av skolens inspektører til et tverrfaglig skolehelseteammøte. Skolehelseteamet fungerer som elevenes bedriftshelsetjeneste med fokus på helse. Det er helsesøster som administrerer teamet.  Skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom skal blant annet omfatte samarbeid med skolen om tiltak som fremmer et godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elevene, og bistand i undervisning i gruppe, klasse, og foreldremøte i den utstrekning skolen ønsker det. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet. Tiltakene gjelder hele skolemiljøet, både fysisk og psykososialt, innendørs og utendørs, jf. forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. § 2-3.   Vi i skolehelsetjenesten ønsker å bidra til at elevene får nok kunnskap om blant annet kosthold, fysisk aktivitet, tobakk, rusbruk, pubertet og psykisk helse til å gjøre egne bevisste valg.   Vi i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Det kan være tilfeller der vi på grunn av alvorlig bekymring for barnet er pliktig til å informere foreldre og/eller barnevernet.  Bruk oss! 

Trefftiden ved skolen er til for at foreldre, elever og lærere kan ta kontakt. Elevene får ikke fravær når de besøker oss.   Kontaktinfo helsesykepleier: Jobbmobil: 90282176 hverdager fra kl. 8:30-15:00. Mail: linn.rikke.aasgrav@kristiansund.kommune.no Sentrum helsestasjon: 71574900