Meny
FAU og elevråd Forside
Artikkel
Estrella Polar 37 03581 Albir
Telefon: +34 966 867 209 Send oss e-post
Redaktør: Marita Linna
Informasjon om koronaviruset

Skolens ledelse følger med i situasjonen nasjonalt og lytter til de pålegg og råd som kommer fra sentrale myndigheter. Slik situasjonen er akkurat nå, er det ikke aktuelt å stenge skolen, men helsemyndighetene vurderer fortløpende tiltak.

Skolen har hengt opp plakater fra Helsedirektoratet med råd for å forebygge smitte. Skolen vil sørge for at alle elever har lett tilgang til håndvask og papirhåndklær. Det blir organisert håndvask ved måltider og når elevene skal inn etter friminutt. Desinfiserende middel er tilgjengelig i alle klasserom.

Ved mistanke om smittefare eller sykdom må foresatte kontakte lokale helsemyndigheter og følge rådene som blir gitt. Karantene på 14 dager er nå et tiltak som er iverksatt av helsemyndighetene for å hindre videre smitte.

Følgende symptomer hos elever på skolen vil medføre tiltak: feber, hoste, vond hals, hodepine, verk i kroppen og dårlig allmenntilstand. Eleven vil bli isolert fra andre på skolen til situasjonen er avklart. Skolen vil straks ta kontakt med elevens foresatte som kontakter lege. Kontakt med lege eller legevakt skal skje via telefon, og ikke ved direkte oppmøte, for å hindre at andre blir smittet. Per dags dato er telefonnummeret 900 300 555.

Dersom elever eller foresatte blir syke av koronaviruset må skolen straks orienteres.Skolen vil be om tillatelse til å informere medelever og deres foresatte om sykdomstilfeller for å kunne hindre smitteoverføring. Elever som blir syke av koronaviruset skal etter råd fra sentrale helsemyndigheter holdes hjemme fra skolen minimum 14 dager etter sykdomsutbrudd. Fysisk kontakt med den syke skal unngås. Mange syke vil ikke være spesielt dårlige, dermed vil mange elever være i stand til å jobbe med skolearbeid hjemme.

Skolen vil fortløpende holde elever og foresatte informert om utviklingen av viruset og tiltak ved skolen.