Meny
Velg seksjon Forside
Duesvei 35 4023 Stavanger
Telefon: 51 91 20 51 Send oss e-post
Rektor: Colin Pritchard-Davies
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Informasjon om start- og sluttidspunkt på skoledagen

Vi har fått tilbakemelding fra foresatte med beskjed om at det er noe manglende informasjon rundt elevenes timeplan. Vi beklager at vi før oppstart av skoleåret ikke har kommunisert ut tydelig nok at det er endringer i elevene på 5.-7. trinn sin faste timeplan. Covid 19-pandemien har gitt skolene store organisatoriske utfordringer. Per dags dato er det 530 elever på Eiganes skole. For å minske risikoen for virussmitte har elevene alternerende oppstartstidspunkt. Da unngår vi store samlinger av elever og det blir en naturlig dagsrytme utover skoledagen, slik at alle klasser/kohorter har en tildelt sone i friminuttene.

Dette er de faste oppstart- og sluttidene for elevene:

Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1

08.30-12.30  08.30-13.40 08.30-13.40 08.30-13.40 08.30-12.30

2

08.30-12.30 08.30-13.40  08.30-13.40 08.30-13.40 08.30-13.40

3
 
08.30-12.30 08.30-13.40 08.30-13.40 08.30-13.40 08.30-13.40

4
 
08.30-13.40 08.30-13.40 08.30-13.40 08.30-13.40 08.30-13.40

5
 
08.50-15.00  08.50-14.00 08.50-14.00 08.50-14.00 08.50-14.00

6
 
08.50-15.00  08.50-14.00 08.50-14.00 08.50-14.00 08.50-14.00

7
 
08.50-15.00  08.50-14.00 08.50-14.00 08.50-14.00 08.50-14.00

Lokalt i Stavanger er det få tilfeller av personer med Covid 19, mens det i enkelte områder i Norge er en økende smittetrend. I løpet av skoleåret kan det oppstå endringer i smitteverntiltakene på skolen. Dere vil da bli informert via SMS, mail og/eller på skolens hjemmeside. Vi anbefaler derfor alle å abonnere på nyheter som blir lagt ut på vår hjemmeside - (forside, trinn og evnt SFO).

Til slutt vil jeg minne dere om:          

  • Hvis ditt barn har symptomer på Covid 19 (sår hals, feber, tungpusta, slim, hoste..), skal du holde barnet hjemme.
  • Elevene må vaske hendene før de kommer på skolen.
  • Elevene må møte rett før skolestart – 08.25 og 08.45 slik at vi unngår store forsamlinger.

Gjennom godt samarbeid skal vi sammen komme oss gjennom pandemien, så satser vi på at det like foran oss ligger en mer forutsigbar hverdag.

Vi ønsker alle et godt skoleår!

Mvh

Colin Pritchard-Davies
rektor Eiganes skole