Meny
Velg seksjon 1.trinn
Duesvei 35 4023 Stavanger
Telefon: 51 91 20 51 Send oss e-post
Rektor: Colin Pritchard-Davies
Dokumenter
Dokumenter
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Oppdaterte råd angående tolkning av retningslinjene ved sykdom i barnehage og barneskole/SFO, 09.09.20  

Dette er Stavanger kommune sine retningslinjer som alle barnehager og skoler praktiserer. Vi har forstått at mange synes det har vært vanskelig å vurdere om en kan sende sitt barn på skolen (ved mild sykdom). Under ser dere klare retningslinjer for når en kan sende barnet på skolen og når en ikke kan.

De er ment å gjøre det lettere for foresatte å ta en selvstendig avgjørelse. Legg spesielt merke til punkt 4, uthevet i grønt. (trykk les mer for å se retningslinjene)


1.august 2020 ble den nye læreplanen, LK2020, gjort gjeldende. Alle skoler har jobbet med læreplanen over lang tid, men det er et godt stykke arbeid som gjenstår før planarbeidet er ferdigstilt. Den nye læreplanen legger opp til en annen måte å tilnærme seg fagene og undervisningen på. I praksis betyr det at det ikke lenger vil legges ut halvårsplaner i de enkelte fagene. På foreldremøtene vil lærerne fortelle mer om måten vi nå jobber på - "hvordan vil elevene (og foresatte) merke at vi har fått ny læreplan?"


Dersom barnet ditt holdes hjemme, men er frisk nok til å jobbe med skolearbeid (noe dere foresatte selv må vurdere)...

I løpet av høsten er det sannsynlig at flere elever kommer til å ha fravær pga luftveissykdommer (fare for korona – smittevern), når de normalt sett hadde gått på skolen. Da er det viktig at elevene får en alternativ undervisning. Skolens rutiner ved koronarelatert fravær. 

1. og 2.trinn – har et alternativt opplegg som de foresatte finner på arbeidsplanen/ukesplanen og- eller mail.

3. – 7.trinn – lærerne vil legge arbeidsoppgaver som elevene kan følge hjemmefra i Classroom. 


Høstsemesteret har, ikke uventet, startet opp med høyt fravær blant våre ansatte. Dette skyldes i all hovedsak at man må holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer, la seg teste for korona og være i karantene til resultatet foreligger. I enkelte tilfeller må en vente 3-4 dager på å få testresultatet (kun negativt så langt). Da sier det seg selv at fraværet kan mangedobles. I tillegg må ansatte også være hjemme med egne syke barn av samme grunn.

Denne situasjonen gir oss en stor utfordring med å holde den 'vanlige' skoledagen i gang; smitteverntiltak på gult nivå krever allerede mye ekstra ressurser. Vi liker det ikke, og vil gjøre alt vi kan for å unngå, men vi ser at vi kan komme i den situasjonen at vi enkelte dager vil måtte permittere klasser når vi ikke har personale nok til å ivareta nødvendig og forsvarlig undervisning/tilsyn. Kommer vi i den situasjonen, vil vi skjerme de yngste elevene (1.-4.trinn) og videre sørge for at en eventuell permittering fordeles mellom klassene på mellomtrinnet, slik at f.eks ikke den samme klassen skal berøres uforholdsmessig.

Vi ser på totalbildet for mellomtrinnet, både med tanke på 'sårbarhet', enkeltelever og andre forhold som kan spille inn. Hvis vi må sende en klasse hjem, vil foresatte i klassen bli varslet på sms. Oppstår en slik situasjon vil vi fortløpende vurdere om/hvordan vi kan sy til et hjemmeundervisningstilbud for elevene.

Øker fraværet kan dette også ramme SFO-tilbudet, enten ved at åpningstidene justeres eller at deler/hele SFO stenges i perioder.

Dette er ikke en kjekk melding å skrive. Jeg håper på forståelse for at vi kan komme til å måtte gjøre slike prioriteringer. Når det er sagt, er det viktig for oss alle at vi tar myndighetenes smittevernråd på største alvor. Sammen bidrar vi til at det går bra!  

Vennlig hilsen  

Colin Pritchard-Davies 
Rektor  


Da vi dessverre ikke får vært med på høstens foreldremøte legger vi her ut en PowerPoint-presentasjon som vi sterkt anbefaler alle foresatte å lese igjennom.

Helgen 28. til 30. august er den halvårlige nasjonale lusesjekken. Alle foreldre og foresatte oppfordres til å ta lusekammen fatt og sjekke barna sine for lus.

Vi har fått tilbakemelding fra foresatte med beskjed om at det er noe manglende informasjon rundt elevenes timeplan. Vi beklager at vi før oppstart av skoleåret ikke har kommunisert ut tydelig nok at det er endringer i elevene på 5.-7. trinn sin faste timeplan. Covid 19-pandemien har gitt skolene store organisatoriske utfordringer. Per dags dato er det 530 elever på Eiganes skole. For å minske risikoen for virussmitte har elevene alternerende oppstartstidspunkt. Da unngår vi store samlinger av elever og det blir en naturlig dagsrytme utover skoledagen, slik at alle klasser/kohorter har en tildelt sone i friminuttene.


Her er noen råd fra Politiet for trygg nettbruk.

I vedlegget til høyre finner du informasjon om hvordan du som forelder kan følge opp ditt barn når det ikke har det bra på skolen.