Meny
Velg seksjon SFO
Duesvei 35 4023 Stavanger
Telefon: 51 91 20 51 Send oss e-post
Rektor: Colin Pritchard-Davies
Dokumenter
Dokumenter
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Oppdaterte råd angående tolkning av retningslinjene ved sykdom i barnehage og barneskole/SFO, 09.09.20  

Dette er Stavanger kommune sine retningslinjer som alle barnehager og skoler praktiserer. Vi har forstått at mange synes det har vært vanskelig å vurdere om en kan sende sitt barn på skolen (ved mild sykdom). Under ser dere klare retningslinjer for når en kan sende barnet på skolen og når en ikke kan.

De er ment å gjøre det lettere for foresatte å ta en selvstendig avgjørelse. Legg spesielt merke til punkt 4, uthevet i grønt. (trykk les mer for å se retningslinjene)


Her ser dere kontaktinfo til basene fra 01.08.2020.

Stavanger kommune benytter en digital ordning for påmelding og endring av plass i SFO.Det må nå søkes via IST SFO, og foresatte må bruke ID-porten (min ID, Bank ID eller Buypass) for å se status for sin søknad.

Foresatte må også inn på ID- porten for å godkjenne eller akseptere tilbudt plass.


Høstsemesteret har, ikke uventet, startet opp med høyt fravær blant våre ansatte. Dette skyldes i all hovedsak at man må holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer, la seg teste for korona og være i karantene til resultatet foreligger. I enkelte tilfeller må en vente 3-4 dager på å få testresultatet (kun negativt så langt). Da sier det seg selv at fraværet kan mangedobles. I tillegg må ansatte også være hjemme med egne syke barn av samme grunn.

Denne situasjonen gir oss en stor utfordring med å holde den 'vanlige' skoledagen i gang; smitteverntiltak på gult nivå krever allerede mye ekstra ressurser. Vi liker det ikke, og vil gjøre alt vi kan for å unngå, men vi ser at vi kan komme i den situasjonen at vi enkelte dager vil måtte permittere klasser når vi ikke har personale nok til å ivareta nødvendig og forsvarlig undervisning/tilsyn. Kommer vi i den situasjonen, vil vi skjerme de yngste elevene (1.-4.trinn) og videre sørge for at en eventuell permittering fordeles mellom klassene på mellomtrinnet, slik at f.eks ikke den samme klassen skal berøres uforholdsmessig.

Vi ser på totalbildet for mellomtrinnet, både med tanke på 'sårbarhet', enkeltelever og andre forhold som kan spille inn. Hvis vi må sende en klasse hjem, vil foresatte i klassen bli varslet på sms. Oppstår en slik situasjon vil vi fortløpende vurdere om/hvordan vi kan sy til et hjemmeundervisningstilbud for elevene.

Øker fraværet kan dette også ramme SFO-tilbudet, enten ved at åpningstidene justeres eller at deler/hele SFO stenges i perioder.

Dette er ikke en kjekk melding å skrive. Jeg håper på forståelse for at vi kan komme til å måtte gjøre slike prioriteringer. Når det er sagt, er det viktig for oss alle at vi tar myndighetenes smittevernråd på største alvor. Sammen bidrar vi til at det går bra!  

Vennlig hilsen  

Colin Pritchard-Davies 
Rektor  


Vennligst fyll ut vedlagte skjema (velg det som er aktuelt for ditt / dine barn, ett skjema per barn)

Det er en del elever som har 60% plass på SFO og feks kombinerer dette med FFO. Jeg minner om at 60% også betyr et redusert tilbud om SFO i skolens ferier. For dette skoleåret kan elever med 60% plass benytte 19,5 av de 32,5 langdagene hvor det ikke er undervisning, men hvor SFO holder åpent kl.07.30-16.30.

Har dere behov for flere feriedager på SFO må barnet ha en 100% plass.

Det er viktig for oss i forhold til å lage et kjekt program at ALLE svarer. Også de som tar helt fri hele høstferien.Det tilbys leksehjelp til 3. og 4.trinn hver mandag.(Oppstart mandag 07.09.20) Dette er et tilbud også til de elevene som ikke har plass på SFO.

Elevene vil ha tilbud om å sitte på eget klasserom.

En voksen vil være tilgjengelig mellom klasserommene ved behov for hjelp. 

3.trinn kl.12.30-13.30

4.trinn kl.13.40-14.30

Skal barna siden slutte med leksehjelp, eller ha fri fra leksehjelp skal en voksen varsle SFO.


SFO holder åpent på morgenen alle dager før undervisningen starter.

SFO og ESA holder stengt disse dagene skoleåret 2020-2021

Fra og med august 2020 skal det gis søskenmoderasjon når en har barn både i SFO og barnehage.

Moderasjonen gis på SFO plass. På faktura for august 2020 kom denne moderasjonen ikke med. Dette vil rettes opp og tilbakebetales så snart de nødvendige justeringene er foretatt.


Det oppstår neste daglig farlige situasjoner i trafikken rundt skolen. Dette gjelder spesielt på morgenen hvor mange kjører barna sine til skolen. På ettermiddag er hentetidspunktene litt mer spredd utover, men da oppstår det også farlige situasjoner.

Skolens parkeringsplass er forbeholdt ansatte, og skal IKKE benyttes til å sette av elever som skal på skolen. Det er observert farlige situasjoner her med elever og biler. Gå heller ikke over parkeringsplassen for å komme fra bilen og inn.


Stavanger kommune har laget et nytt system for å søke om redusert betaling / friplass i SFO.

I vedlegget til høyre finner du informasjon om hvordan du som forelder kan følge opp ditt barn når det ikke har det bra på skolen.