Meny
Velg seksjon ESA
Duesvei 35 4023 Stavanger
Telefon: 51 91 20 51 Send oss e-post
Rektor: Colin Pritchard-Davies
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Det nærmer seg tid for å avholde foreldremøter. Det blir ikke et felles møte i aulaen. Dere vil få innkalling på mail fra kontaktlæreren.
Datoene er satt: trykk "les mer" for å se datoene.


Oppdaterte råd angående tolkning av retningslinjene ved sykdom i barnehage og barneskole/SFO, 09.09.20  

Dette er Stavanger kommune sine retningslinjer som alle barnehager og skoler praktiserer. Vi har forstått at mange synes det har vært vanskelig å vurdere om en kan sende sitt barn på skolen (ved mild sykdom). Under ser dere klare retningslinjer for når en kan sende barnet på skolen og når en ikke kan.

De er ment å gjøre det lettere for foresatte å ta en selvstendig avgjørelse. Legg spesielt merke til punkt 4, uthevet i grønt. (trykk les mer for å se retningslinjene)


Høstsemesteret har, ikke uventet, startet opp med høyt fravær blant våre ansatte. Dette skyldes i all hovedsak at man må holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer, la seg teste for korona og være i karantene til resultatet foreligger. I enkelte tilfeller må en vente 3-4 dager på å få testresultatet (kun negativt så langt). Da sier det seg selv at fraværet kan mangedobles. I tillegg må ansatte også være hjemme med egne syke barn av samme grunn.

Denne situasjonen gir oss en stor utfordring med å holde den 'vanlige' skoledagen i gang; smitteverntiltak på gult nivå krever allerede mye ekstra ressurser. Vi liker det ikke, og vil gjøre alt vi kan for å unngå, men vi ser at vi kan komme i den situasjonen at vi enkelte dager vil måtte permittere klasser når vi ikke har personale nok til å ivareta nødvendig og forsvarlig undervisning/tilsyn. Kommer vi i den situasjonen, vil vi skjerme de yngste elevene (1.-4.trinn) og videre sørge for at en eventuell permittering fordeles mellom klassene på mellomtrinnet, slik at f.eks ikke den samme klassen skal berøres uforholdsmessig.

Vi ser på totalbildet for mellomtrinnet, både med tanke på 'sårbarhet', enkeltelever og andre forhold som kan spille inn. Hvis vi må sende en klasse hjem, vil foresatte i klassen bli varslet på sms. Oppstår en slik situasjon vil vi fortløpende vurdere om/hvordan vi kan sy til et hjemmeundervisningstilbud for elevene.

Øker fraværet kan dette også ramme SFO-tilbudet, enten ved at åpningstidene justeres eller at deler/hele SFO stenges i perioder.

Dette er ikke en kjekk melding å skrive. Jeg håper på forståelse for at vi kan komme til å måtte gjøre slike prioriteringer. Når det er sagt, er det viktig for oss alle at vi tar myndighetenes smittevernråd på største alvor. Sammen bidrar vi til at det går bra!  

Vennlig hilsen  

Colin Pritchard-Davies 
Rektor  


Vi har fått tilbakemelding fra foresatte med beskjed om at det er noe manglende informasjon rundt elevenes timeplan. Vi beklager at vi før oppstart av skoleåret ikke har kommunisert ut tydelig nok at det er endringer i elevene på 5.-7. trinn sin faste timeplan. Covid 19-pandemien har gitt skolene store organisatoriske utfordringer. Per dags dato er det 530 elever på Eiganes skole. For å minske risikoen for virussmitte har elevene alternerende oppstartstidspunkt. Da unngår vi store samlinger av elever og det blir en naturlig dagsrytme utover skoledagen, slik at alle klasser/kohorter har en tildelt sone i friminuttene.


SFO og ESA holder stengt disse dagene skoleåret 2020-2021

Her er noen råd fra Politiet for trygg nettbruk.

Fra og med august 2020 skal det gis søskenmoderasjon når en har barn både i SFO og barnehage.

Moderasjonen gis på SFO plass. På faktura for august 2020 kom denne moderasjonen ikke med. Dette vil rettes opp og tilbakebetales så snart de nødvendige justeringene er foretatt.


I vedlegget til høyre finner du informasjon om hvordan du som forelder kan følge opp ditt barn når det ikke har det bra på skolen.

 


Tilpasset opplæring for barn med diagnoser innen autismespekteret.

Eiganes skoles STOLT avdeling er en del av Stavanger kommunes tilbud for barn med diagnoser innen autismespekteret.