Meny
Forside
Nordsjøvegen 230 4352 KLEPP
Telefon: 92017360 Send oss e-post
Redaktør: Kari-Anne Gausdal Johannessen
Administrasjonen
Minadmin
Gå til Fronter
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Om skolen: 

Eirik Raude-senteret har flyttet inn i nyrenoverte Bore gamle skule. Bygget fra 1922 er ikke til å kjenne igjen.

Vi har kort vei til naturskjønne omgivelser ved Borestranda og Orrevannet. 

Vi har et tett samarbeid med foresatte, skolene, barnevernet og PPT.

Eirik Raude-senteret gjer eit individuelt tilrettelagt skuletilbod til elevar med betydelege åtferdsvanskar, der dei opplever meining og meistring i det teoretiske, praktiske og sosiale arbeidet på senteret. Elevane får eit skreddarsydd undervisningstilbod, med strukturert trening i sosial kompetanse. Skuletilbodet kan variere i omfang, med få dagar til heile veker med undervisning på senteret, samt  arbeidstrening i bedrift. Elevane blir tilbakeført til heimeskulen så raskt som mogleg, når eleven og heimeskulen er godt førebudd.  

Utadretta verksemd. Me ser helst at tiltak i skule og heim blir iverksett så tidleg som mogleg, mens barnet og familien enda er mottakelege for endringar. Førebyggjande tiltak blir sett inn allereie i barneskulen. ERS  følgjer opp elevar på heimeskulen, med rettleiing til personale, samstundes som barnevernstjenesta og/eller vår sosionom hjelper føresette.   

Eirik Raude-senteret arrangerer kurs for dei ansette i kommunen og er med og driv Nettverk for sosiallærar i kommunen.   Elever som har det vanskelig i skolen, har ofte mangelfulle sosiale ferdigheter. Derfor ser vi det som svært viktig at personalet på Eirik Raude-senteret er gode til å lære elever dette. Det finnes ulike evidensbaserte program som egner seg godt til bruk i skolen, som f.eks AART. Da elvene er ulike, trenger vi å kunne tilnærme oss den sosiale treningen på flere måter. Derfor utdanner personalet på Eirik Raude-senteret seg til å kunne bruke SOSIAL PERSEPSJONSTRENING som metode. Høsten 2018 vil også to ansatte skolleres i MARTE MEO.

Eirik Raude-senteret vil dele kunnskapen med skolene, og tilbyr derfor opplæring i AART og Sosial persepsjonstrening. Vi mener det er svært viktig at personell som jobber med elever i vansker har evidensbaserte metoder å jobbe ut fra. Denne våret har 18 kursdeltakere fått opplæring i SPT via oss.

 


Kurs i sosial persepsjonstrening 2018

Leder av PPT i Klepp og Time, leder av barnevernet i Klepp og Time og leder av ERS setter av faste møter (hver 6. veke) gjennom året for å sikre et rettferdig inntak og et godt samarbeid. Elevar med størst behov prioriteres. Skuleåret 2017/18 møter inntaksteamet: 1. sept ( på Klepp PPT), 20. okt. (Time PPT), 24.nov (Klepp PPT), 12. januar (Time PPT), 9. mars (Klepp PPT), 20. april (Time PPT) og 8. juni (Klepp PPT). For at vi skal kunne forberede oss godt, vil vi ha søknadene med vedleggene fra skolene senest en uke før inntaksmøtet. Alle deltakerne ønsker en kopi. For ytterligere rutiner se vedleggene på høyre side, inntaksrutiner for elevplass på ERS og hjelp i skolen.Oppstart:  onsdag 10. januar 2018

Dette kurset passer for foreldre som har ungdommer mellom 12 og 17 år, og som sliter i kommunikasjonen med sine ungdommer. Du vil på kurset lære nye strategier som du kan ta i bruk for å endre fastlåste mønstre, og for å utvikle mer trygghet i foreldrerollen.

 

 

Noen tilbakemeldinger fra foreldre som har deltatt tidligere:

- Nyttig og relevant innhold.

-Tenker mer gjennom mine handlinger.

- Vi snakker bedre sammen.

- Kan bruke mange av rådene dere kommer med.

- Nyttig å treffe andre i samme situasjon.

 

Noen av temaene vi vil ta opp i løpet av kurset:

- Hvordan få til et godt forhold mellom dere og ungdommen

- Hvordan få til gode avtaler?

- Hvordan kommunisere med ungdommen på en god måte

- Hvordan sette gode grenser?


Høsten 2017 tilbyr Eirik Raude-senteret igjen kurs i den oppgraderte versjonen av ART. AART står for Adaptet Aggression Replacement Training og er den reviderte versjonen av programmet. AART er oppdatert ut fra nyere forskning, tilpasset en skandinavisk hverdag og tilrettelagt for flere, både aldersgrupper og elever i skolen. Sosial kompetanse er viktig for at barn og unge skal kunne fungere godt i samspill med andre og takle utfordringer de møter i hverdagen. Kunsten å samhandle er den viktigste kunsten å lære. Jo tidligere vi forebygger og jobber bevisst for å styrke denne kompetansen, desto bedre blir ofte det langsiktige resultatet. Programmet består av tre forskjellige komponenter som innehar både kognitive-, emosjonelle- og handlingselementer:

-Trening i sosial kompetanse

-Sinneregulering

-Moralsk resonnering

I AART trenes disse tre komponentene sammen, og programmet har dokumentert svært god effekt på klassemiljø, økt sosial kompetanse og reduksjon av utfordrende atferd. I tillegg har AART inkludert karakteregenskaper, som er i tråd med utviklingen innen fagfeltet.Se egen artikkel for neste års kurstilbud.

Klikk deg videre inn på artikkelen, så vil du finne det detaljerte programmet oppe til høyre.


Eirik Raude-senteret la sin studietur til København denne gangen. Narrativ praksis i skolen ønsket vi å fordype oss i. Hva er nå det?


København mars 2017 - Narrativ praksis i skolen


På høyre side finner du:

Strategidokumentet

Årsrapporten

Virksomhetsplanen


 MER LÆRING FOR ALLE! 

Mer om elevsyn, læringssyn, lærerrollen og barnevernspedagogensrolle finner du som vedlegg på høyre side.


Helge Mikalsen er Eirik Raude-senteret sin kontaktperson i Politiet. Han er koordinator for ungdomssakene (U-18) på Jæren, i Klepp, Time og Hå.

Målsettingen for samarbeidet vårt med politiet er:

-kriminalitetsforebyggende arbeid

-tidlig oppdaging

-god relasjon til ungdommen - møte ungdommen på deres arena

-hjelp og støtte til foresatte

-trygghet på senteret for elever og ansatte (HMS)

Foresatte til våre elever samtykker samarbeidet med Politiet, der vi kan utveksle informasjon til barnets beste, ved oppstarten av skoleoppholdet her.

Samarbeidsavtalen finner du som vedlegg på høyre side.

 

 


Vi har landets flotteste klasserom bare et steinkast i fra senteret!

Det ble en storslått åpningsfest av det nyrenoverte Eirik Raude-senteret, med snorklipping av ordfører, taler og champagne.Høsten 2015 stod gamle Bore skole igjen klar til bruk. I skjønn forening av nytt og gammelt, er bygget pusset opp og blitt et moderne skolebygg. 

 Åpningstalen fra leder av ERS kan du lese nedenfor.


Eirik Raude-senteret i Klepp er på plass i nye lokale på Borsheim. No skal dei også gje tilbod til Time-elevar som slit.

Tekst: Åge Bjørnevik. Publisert Jærbladet:11.09.2015 kl 15:10


Glimt fra varierte dager på og utenfor senteret.


Eirik Raude-senteret skal fra høsten 2015 utvide staben med tre stillinger og vil samarbeide med skoler, elever og foresatte fra både Klepp og Time.

I januar 2015 flyttet vi inn i nyrenoverte lokaler på Borsheim. Hele våren har arbeidsfolket holdt det gående for oss. Etter sommerferien skal kjelleren også være klar til bruk. Vi gleder oss over resultatet - og er så takknemlige for at Klepp kommune satser stort på arbeidet med barn og unge. Det gamle bygget, Bore gamle skole fra 1922, er blitt som nytt!

Sammen med etatskontoret driver ERS nettverk for sosiallærere og miljøterapautene som arbeider i skolen.

Endelig er gamle Bore skule ferdig renovert og klar for åpningsfest. Hva er vel hyggeligere enn å invitere gode naboer til fest. Borsheim barnehage koste seg på åpningsfesten som elever og ansatte på Eirik Raude-senteret lagde til. Det ble servering av pizzasnurrer og lapper, leker, naturfageksperiment og trylling til glede for store og små.

EIRIK RAUDE -SENTERET

Endelig er det blitt nytt liv i et gammelt hus med sjel

Innvendig fremstår det som romsligt og huser ein heil del

Rotet er borte og bygget er tett, kven skulle dette for noen år siden innsett

Ivrige hender har jobbet tidlig og seint, for å komme i havn

Kom inn å sjå alle dei funksjonaliteter bygget har i sin favn  

 

Rektor på kontoret sitt, har fått det romsleg og flott

Ansatte har store  arbeidsplasser, som passer godt

Ungdomane her vil tilpassa opplæring få, så dei kan kjenna at her er det godt å gå

Dei voksne vil sørge for, at det blir ein god plass å vera

Elevane kan saman med voksne diskutere, kva som skjer i ute verda.  

 

Senteret her flott det ligg, med mulighet for å nytta naturen omkring, inklusiv Bore strand

Etter litt at og fram kom samarbeid om slik undervisning med Time i stand.

Nokon derfor i ein fart ut av bygget måtte flytte, meir plass ville komme til nytte

Tegninger og innredning, måtte på plass ved første anledning

Ekstra lærare var allerede på plass, og når skulen starta måtte dei  ha sin arbeidplass

Rektor var bekymra om dette ville gå, og om innredinga på plass til rett tid ville stå

Elevane har både felles rom og eigne rom der dei kan lesa, arbeida og drøyma seg bort

Tenk på alt vi oppe og nede, ute og inne med dette flotte bygget har fått gjort


Av Arne Ove Teigen

(regner med at du la merke til det loddrette ordet ...)


June takkar Eirik Raude-senteret for at ho har eit liv til å smila av i dag.

Tekst:Jorunn Erga Steinsland  Publisert Jærbladet :07.10.2015 kl 18:05Syntes skolen var pyton.

Tekst:Nina Kalvatn Opsahl. Publisert Jærbladet :10.07.2012 kl 08:33Foreldre er engstelige for konsekvensene når barnehagen får elever med adferdsvansker som nærmeste naboer.

Tekst: Nina Kalvatn Opsahl Publisert Jærbladet:09.10.2013 kl 13:50


Eirik Raude-senteret la personalturen til Malta denne gangen. På programmet stod internskolering og planlegging, historie og kultur, samt kulinariske opplevelser m/ noe attåt.