Meny
Forside
Nordsjøvegen 230 4352 KLEPP
Telefon: 92017360 Send oss e-post
Redaktør: Kari-Anne Gausdal Johannessen
Administrasjonen
Minadmin
Gå til Fronter
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Om skolen: 

Eirik Raude-senteret har flyttet inn i nyrenoverte Bore gamle skule. Bygget fra 1922 er ikke til å kjenne igjen.

Vi har kort vei til naturskjønne omgivelser ved Borestranda og Orrevannet. 

Vi har et tett samarbeid med foresatte, skolene, barnevernet og PPT.

Eirik Raude-senteret gjer eit individuelt tilrettelagt skuletilbod til elevar med betydelege åtferdsvanskar, der dei opplever meining og meistring i det teoretiske, praktiske og sosiale arbeidet på senteret. Elevane får eit skreddarsydd undervisningstilbod, med strukturert trening i sosial kompetanse. Skuletilbodet kan variere i omfang, med få dagar til heile veker med undervisning på senteret, samt  arbeidstrening i bedrift. Elevane blir tilbakeført til heimeskulen så raskt som mogleg, når eleven og heimeskulen er godt førebudd.  

Utadretta verksemd. Me ser helst at tiltak i skule og heim blir iverksett så tidleg som mogleg, mens barnet og familien enda er mottakelege for endringar. Førebyggjande tiltak blir sett inn allereie i barneskulen. ERS  følgjer opp elevar på heimeskulen, med rettleiing til personale, samstundes som barnevernstjenesta og/eller vår sosionom hjelper føresette.   

Eirik Raude-senteret arrangerer kurs for dei ansette i kommunen og er med og driv Nettverk for sosiallærar i kommunen.   Psykisk helse ivaretas best når vi fokuserer på det vi mestrer. Elever og voksne i skolen bør få kjenne gleden av å lære og utvikle seg i et anerkjennelse miljø, gjennomsyret av respekt. Det er alle ansattes oppgave i skolen å skape gode og trygge læringsmiljø. 

Eirik Raude-senteret, ved Solveig Dirdal og Kari V. Fasseland, er godt i gang med Aart-kurset for personell i skolen fra Klepp og Time kommune. Det trenger ikke være kjedelig på kurs! Høy elevaktivitet er ønskelig i alle klasserom, derfor består kurset også av mye lek og praktiske øvelser. Lett overførbart!

I den siste utgaven av ASFALT har Hilde Anette Ebbesvik skrevet en artikkel om vår politikontakt, Asgeir Jakobsen, sitt gode arbeid for å forhindre at ungdom flørter med rus. Med tekst og bilder tar hun oss med Asgeir på jobb.

Har vi fremtidige slaktere på Eirik Raude-senteret?


Høsten 2018 reiste gjengen fra Eirik Raude-senteret til Re for å få økt kompetanse på SMART. Der besøkte vi SMART-senteret for sosial innovasjon. SMART-senteret er en pådriver for å finne fram til nye og bedre måter å ivareta alle barn sine grunnleggende behov på. Dette kan være behover for å ha venner, opplevelsen av inkludering, gleden av å lære og følelsen av å mestre eget liv. Re utvikler miljøer som gjør at barn blir robuste og gis mulighet til å ta ut sitt potensiale. Barnehager, skoler, PPT, barnevernstjenesten, politikere og lokale idrettslag bruker alle SMART-tenkingen i hverdagen. Re har en jobbet med denne brede implementeringen fra 2005. I 2011 vedtar kommunestyret enstemmig å etablere SMART-oppvekst som et prosjekt, i og mellom alle tjenester som jobber med barn og unge. 2013 etableres prosjektet SMART-barnevern. 

 


Eirik Raude-senteret har gode erfaringer og historier å fortelle, etter å ha tatt SMART-oppvekst sitt tankesett mer systematisk i bruk! Derfor inviterte vi skolesjefen og alle skolelederne med sine assisterende til oss for å gi dem en smakebit! 

Rogaland brann og redning tok oss gjennom det obligatoriske brannkurset,

mens helsesykepleier Inger Urstad lærte oss det vi trenger vite om førstehjelp.

 


Skolendagen kan inneholde mye god praktisk læring

Våren 2019 tilbyr Eirik Raude-senteret igjen kurs i den oppgraderte versjonen av ART. AART står for Adaptet Aggression Replacement Training og er den reviderte versjonen av programmet. AART er oppdatert ut fra nyere forskning, tilpasset en skandinavisk hverdag og tilrettelagt for flere, både aldersgrupper og elever i skolen. Sosial kompetanse er viktig for at barn og unge skal kunne fungere godt i samspill med andre og takle utfordringer de møter i hverdagen. Kunsten å samhandle er den viktigste kunsten å lære. Jo tidligere vi forebygger og jobber bevisst for å styrke denne kompetansen, desto bedre blir ofte det langsiktige resultatet. Programmet består av tre forskjellige komponenter som innehar både kognitive-, emosjonelle- og handlingselementer:

-Trening i sosial kompetanse

-Sinneregulering

-Moralsk resonnering

I AART trenes disse tre komponentene sammen, og programmet har dokumentert svært god effekt på klassemiljø, økt sosial kompetanse og reduksjon av utfordrende atferd. I tillegg har AART inkludert karakteregenskaper, som er i tråd med utviklingen innen fagfeltet.

Se invitasjon under AART-fanen på høyre side MER LÆRING FOR ALLE! 

Mer om elevsyn, læringssyn, lærerrollen og barnevernspedagogensrolle finner du som vedlegg på høyre side.


Elever som har det vanskelig i skolen, har ofte mangelfulle sosiale ferdigheter. Derfor ser vi det som svært viktig at personalet på Eirik Raude-senteret er gode til å lære elever dette. Det finnes ulike evidensbaserte program som egner seg godt til bruk i skolen, som f.eks AART. Da elvene er ulike, trenger vi å kunne tilnærme oss den sosiale treningen på flere måter. Derfor utdanner personalet på Eirik Raude-senteret seg til å kunne bruke SOSIAL PERSEPSJONSTRENING som metode. Eirik Raude-senteret vil dele kunnskapen med skolene, og tilbyr derfor opplæring i AART og Sosial persepsjonstrening. Vi mener det er svært viktig at personell som jobber med elever i vansker har evidensbaserte metoder å jobbe ut fra. Denne våret har 18 kursdeltakere fått opplæring i SPT via oss. Deltakerne denne høsten kommer fra Bore u-skole, Bryne u-skole, Orre skole, Orstad skole, Jæren Industripartner og fra Eirik Raude-senteret. Det var Kari Fasseland og Solveig Dirdal, begge fra ERS, som holdt kurset.

Leder av PPT i Klepp og Time, leder av barnevernet i Klepp og Time og leder av ERS setter av faste møter (hver 6. veke) gjennom året for å sikre et rettferdig inntak og et godt samarbeid. Elevar med størst behov prioriteres. Skuleåret 2018/19 møter inntaksteamet: 14. sept ( på Klepp PPT), 29. okt. (Time PPT), 23.nov (Klepp PPT), 11. januar (Time PPT), 8. mars (Klepp PPT), 26. april (Time PPT) og 14. juni (Klepp PPT). For at vi skal kunne forberede oss godt, vil vi ha søknadene med vedleggene fra skolene senest en uke før inntaksmøtet. Alle deltakerne ønsker en kopi. For ytterligere rutiner se vedleggene på høyre side, inntaksrutiner for elevplass på ERS og hjelp i skolen.Oppstart:  onsdag 9. januar 2019

Dette kurset passer for foreldre som har ungdommer mellom 12 og 17 år, og som sliter i kommunikasjonen med sine ungdommer. Du vil på kurset lære nye strategier som du kan ta i bruk for å endre fastlåste mønstre, og for å utvikle mer trygghet i foreldrerollen.

 

 

Noen tilbakemeldinger fra foreldre som har deltatt tidligere:

- Nyttig og relevant innhold.

-Tenker mer gjennom mine handlinger.

- Vi snakker bedre sammen.

- Kan bruke mange av rådene dere kommer med.

- Nyttig å treffe andre i samme situasjon.

 

Noen av temaene vi vil ta opp i løpet av kurset:

- Hvordan få til et godt forhold mellom dere og ungdommen

- Hvordan få til gode avtaler?

- Hvordan kommunisere med ungdommen på en god måte

- Hvordan sette gode grenser?


Asgeir Jakobsen er Eirik Raude-senteret sin kontaktperson i Politiet.

Målsettingen for samarbeidet vårt med politiet er:

-kriminalitetsforebyggende arbeid

-tidlig oppdaging

-god relasjon til ungdommen - møte ungdommen på deres arena

-hjelp og støtte til foresatte

-trygghet på senteret for elever og ansatte (HMS)

Foresatte til våre elever samtykker samarbeidet med Politiet, der vi kan utveksle informasjon til barnets beste, ved oppstarten av skoleoppholdet her.

Samarbeidsavtalen finner du som vedlegg på høyre side.

 

 


På høyre side finner du:

utviklings -og virksomhetsplanen vår, med satsingsområder for dette skoleåret, under utviklingsplaner.


Laga eksplosiv hydrogengass i nydelig vårvær.

Nytt AART-krus på senteret

Elever som har det vanskelig i skolen, har ofte mangelfulle sosiale ferdigheter. Derfor ser vi det som svært viktig at personalet på Eirik Raude-senteret er gode til å lære elever dette. Det finnes ulike evidensbaserte program som egner seg godt til bruk i skolen, som f.eks AART. Da elvene er ulike, trenger vi å kunne tilnærme oss den sosiale treningen på flere måter. Derfor utdanner personalet på Eirik Raude-senteret seg til å kunne bruke SOSIAL PERSEPSJONSTRENING som metode. Høsten 2018 vil også to ansatte skolleres i MARTE MEO.

Eirik Raude-senteret vil dele kunnskapen med skolene, og tilbyr derfor opplæring i AART og Sosial persepsjonstrening. Vi mener det er svært viktig at personell som jobber med elever i vansker har evidensbaserte metoder å jobbe ut fra. Denne våret har 18 kursdeltakere fått opplæring i SPT via oss.

 


Kurs i sosial persepsjonstrening 2018

Se egen artikkel for neste års kurstilbud.

Klikk deg videre inn på artikkelen, så vil du finne det detaljerte programmet oppe til høyre.


Eirik Raude-senteret la sin studietur til København denne gangen. Narrativ praksis i skolen ønsket vi å fordype oss i. Hva er nå det?


København mars 2017 - Narrativ praksis i skolen


Vi har landets flotteste klasserom bare et steinkast i fra senteret!

Det ble en storslått åpningsfest av det nyrenoverte Eirik Raude-senteret, med snorklipping av ordfører, taler og champagne.Høsten 2015 stod gamle Bore skole igjen klar til bruk. I skjønn forening av nytt og gammelt, er bygget pusset opp og blitt et moderne skolebygg. 

 Åpningstalen fra leder av ERS kan du lese nedenfor.