Meny
Forside
Nordsjøvegen 230 4352 KLEPP
Telefon: 92017360 Send oss e-post
Redaktør: Kari-Anne Gausdal Johannessen
Administrasjonen
Minadmin
Gå til Fronter
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Studietur

Eirik Raude-senteret la sin studietur til København denne gangen. Narrativ praksis i skolen ønsket vi å fordype oss i. Hva er nå det?

Anette Holmgren tok oss i mot i DISPUK sine lokaler i Snekkersten. Der vi hadde en dag til å lære mer om Narrativ praksis. Det handler i korthet om hvordan vi som voksne kan utvikle ferdigheter og bli mer bevisste på hvordan vi gjennom fortellinger kan løfte elevene. Det finnes mange lokale sannheter rundt et barn, og det handler om å se på muligheter barnet har isteden for begrensninger i form av eksempelvis atferdutfordringer og diagnoser. 

Tankene formes av ordene vi bruker. Læreren skal være en god historieforteller, en meningsskaper og en praktisk icenesetter av øvelser og eksperimenter, som gir elevene opplevelse av læring, beherskelse og mestring av stoffet - og dermed av seg selv. Det er først når eleven selv arbeider med stoffet og selv sier hva han mener at det utvikles reel bevissthet, tenkning, og menings- og betydningsdannelse. Det er 4 element i fortellingens metode, som er grunnleggende for elevenes læring:

1. elevens egen aktivitet og egne handlinger, alene eller sammen med gruppen.

2. lærerens engasjement.

3. forbindelse til livet utenfor skolen

4. fortellinger og uttrykk som hever elevenes bevissthet.

Vår oppgave som lærere er å skape et rom og en stemning, hvor hver deltaker kan føle seg respektert og værd(i)satt. Kun der det er en varm og trygg tone og stemning, er der lyst og mulighet for læring. Mennesker blir til gjennom bekreftelser og respons fra andre. Man kan som lærer forlange at elever i en klasse har forpliktelser til å forholde seg til hverandre, som vitner, der en er oppmerksomme på hverandre og hjelpsomme ovenfor hverandre. Det er lærerens plikt å alltid forsøke å se muligheter i det som skjer i skolen. Glede, overskudd og nysgjerrighet bør være lærerens dominerende følelser og innstilling til livet.

Av Anette lærte vi metodikk for hvordan vi kan angripe en utfordring på en skole, klasse eller hos elevene, på en positiv og løftende måte, uten å definere problemene. Det handler mer om å få tak i elevenes historier og opplevelser. "Catch them beeing good!"  - og gjennom reflekterende samtaler lose elevene til å  gjøre det som er forventet positiv atferd.