Meny
Forside
Nordsjøvegen 230 4352 KLEPP
Telefon: 92017360 Send oss e-post
Redaktør: Kari-Anne Gausdal Johannessen
Administrasjonen
Minadmin
Gå til Fronter
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Åpningsfest

Det ble en storslått åpningsfest av det nyrenoverte Eirik Raude-senteret, med snorklipping av ordfører, taler og champagne.Høsten 2015 stod gamle Bore skole igjen klar til bruk. I skjønn forening av nytt og gammelt, er bygget pusset opp og blitt et moderne skolebygg. 

 Åpningstalen fra leder av ERS kan du lese nedenfor.

Velkommen!

En utvidelse og nyåpning av ERS har jeg gledet meg til lenge! Ikke nødvendigvis for at vi skal bli større, for det betyr at det er utfordringer i skolen som vi helst skulle vært foruten, men for at flere barn og ungdommer, som ikke finner seg til rette i skolen, skal få den hjelpen vi kan tilby. Jeg tror vi har noe å tilføre elevene, foresatte og skolene, i måten vi arbeider på. 

Utvilsomt er det en fordel for det faglige miljøet på senteret at vi har en større og bredere fagstab, og en fordel for elevene at det er et miljø for dem med flere ungdommer på senteret. Vi er strålende fornøyd med den politiske viljen i Klepp (og Time), som har gjort dette mulig, og at vi nå i løpet av 5 år står her i dag med gode nyrenoverte lokaler i topp kvalitet, og men en fagstab på 8 årsverk. Vi har verdens beste og mest givende jobb!

Hva er x-faktoren til ERS? Hva gjør det interessant å jobbe her? Det er utvilsomt tanken om det helhetlige arbeidet, samhandlingen på tvers av etatene i kommunene.

Når et barn på 10 år ikke opplever mestring på skolen, når han kommer i konflikt med de andre gutta på fotballen, når han ofte er trist og lei, lunta blir kort, sliter med søvn… da kan vi ikke definere det som et  «skoleproblem». Det handler om så mye mer, situasjoner som oppstår hjemme farger skolehverdagen og motsatt. Derfor fordrer hjelpetiltak fra ERS et tett samarbeid med foresatte til alle elevene vi arbeider med, om det er i utadretta virksomhet i barneskolen eller ved elevplass for ungdommene på senteret.

Barnevernet har urettvist fått mye kritikk, og det er trist å lese i media at så mange familier opplever barnevernet som trussel. Etter å ha samarbeidet tett med barnevernstjenesten i 5 år har vi fått erfare den kompetansen de besitter og alle de gode tiltakene de kan tilby familier som er i en vanskelig fase i livet.  Mens pedagogene hos oss tar seg av den faglige opplæringen, tar våre representanter fra barnevernet i Klepp og Time seg av oppfølgingen av familiene. Sammen med vår nyansatte sosionom, utgjør de «familieteamet». Det skal være kort vei til handling, det skal være kort vei til at avgjørelser tas, og foreldrene skal møte samkjørte etater. Vi kan alltids bli bedre, for det er ikke til å stikke under en stol at det er utfordrende å samarbeide på tvers av etater, men vi får det «rimelig godt til» likevel (som man så beskjedent skryter på Jæren). Hos oss oppleves ikke barnevernet som en trussel, men som en naturlig del av senteret, en naturlig samarbeidspart, som foreldrene kan snakke med om gleder og frustrasjoner hentet fra skolehverdagen eller hjemme. Tiltak hjemme og på skolen koordineres lettere. Foreldrene får tilbud om foreldreveiledningskurs på senteret. 7 kvelder kan de treffe andre som også ønsker påfyll, noen å snakke med, som virkelig forstå hvor tøft det kan være å ha et barn eller ungdom med spesielt utfordrende atferd.  Foreldre spør:

«Hvordan kan jeg sette grenser og samtidig vise omsorg og kjærlighet for mitt barn?»

«Poden blir så sint, går fra 0-100 på et blunk. Jeg forstår ikke hva som skjer! Hvor kommer dette sinnet fra?»

«Familien har fått et dårlig rykte i bygda. Hvordan skal vi forholde oss til det?"

Et barn kan aldri bebreides for negativ atferd. Det er vi voksne som må sette oss inn i barnets sinn, lese deres tanke og forstå deres følelser, og det kan være svært utfordrende! Enhetsskolen skal romme alle. Og alle har krav på tilpasset opplæring. Vi vil helst ikke ha segregerte tiltak. I den norske kulturen setter vi pris på mangfoldet. Og ,  godt er det, uten mangfold hadde vi misset personligheter og fargeklatter som Pushwagner med sine fargerike bilder,  Aune Sand og hans jordbærmus, Picassos makabre men flotte kunstverk, Slatans selvgodhet, Einsteins enestående tanker…

Likevel erfarer vi at noen få ungdommer trenger en pause fra hjemmeskolen. En skoledag kan for noen oppleves kaotisk, det er for mange inntrykk, et kaos i hodet der det er vanskelig å orientere seg om fag, med høye krav og forventninger. Har en diagnoser som ADHD eller asberger kan hverdagen  bli trøblete. Er du en bekymret og omsorgsfull jente på 14 år, som heller skulle ønske du var hjemme for å passe på mor,  slik at du har kontrollen på hvor mye hun drikker, enn å være på skolen, er du  ikke klar for læring.  Da kan et skoletilbud på ERS være det beste alternativet. I allefall for en periode, mens det samarbeides om en helhetlig og bedre omsorgssituasjon.  Våre elever hører til på hjemmeskolen. Vi låner dem bare, slik at ungdommene  kan få hentet seg inn igjen. Samtidig som hjemmeskolen får tid til å områ seg, finne andre og bedre løsninger for eleven, kanskje åpne opp for mer utradisjonelle måter å organisere skolehverdagen på. Heldigvis har vi et godt samarbeid med skolene og med andre faginstanser som PPT og BUP. Sammen  drøftes  hva som kan gjøre annerledes på hjemmeskolen, slik at eleven opplever mestring i større grad når eleven tilbakeføres.

Vår visjon er ” Mer læring for alle! For en elev som ikke opplever mestring på skolen, der skoledagen blir konfliktfylt og gir nederlagsfølelse, kan vi ikke pøse på med mer av det som ikke fungerer. Skolen er blitt alt for teoretisk, med for stort fokus på mål, vurderinger og karakterer. Gleden i faget, og den praktiske tilnærmingen er forsvunnet. Hvor mange elever får ikke kropsøvingsfaget opp i halsen når de skal måles og få karakter på hvor fort de løper på 3000 meteren. Hva gjør det med de overvektige elevene, som hater å springe?  Stimulerer vi til idrettsglede og økt aktivitet? Vi må våge å tenke annerledes. Gjøre mer av det elevene er flinke til. Da kan opplæring i bedrift være mer utviklende og stimulerende, og kan på sikt hindre frafall i yrkeslivet. Det er ikke sikkert at de får fagbrev med det første, men med opplæring i bedrift så kan de bruke tid, og ta fagbrev når de selv er klare og modne for det. Da snakker vi indre motivasjon! De ser nytteverdien av opplæringa selv. Vi har hatt et godt samarbeid med  bedrifter som tar et ekstra samfunnsansvar, som f.eks Kverneland (KE)  Installasjon  og Block Berge Bygg.  Med tett oppfølging fra oss, skreddersyr skole og bedrift, et opplæringstilbud til elever som er praktisk flinke, slik at de får brukt evnene sine og kan føle seg nyttig. Jærbladet skrev en flott artikkel om Kim Gudmestad i våres. Mer læring for alle! Kan vi få til en tidligere start  på et videregående skoleløp allerede i 10.klasse?  Ved å tjuvstarte med ulike programfag kan vi kanskje hindre frafall, og eleven kan ved ordinær start på VG1 ha et  forsprang faglig og praktisk i forhold til sine medelever.  Det gir mestringsfølelse og selvtillit!

I arbeidet med ungdommen er selvsagt et åpent og ærlig samarbeidet med foresatte avgjørende for et godt resultat. Spesielt når utfordringene på fritiden blir større enn vi kan like. I arbeidet med å forebygge rus og kriminalitet er Politiet, Out og Axis  viktige for oss. Foreldre som er bekymret for ungdommens fritid, der det er mistanke om rus eller gryende kriminalitet, kan  få god hjelp til å overvåke ungdommen. Hjelp til rustesting. Eller til å bruke  konfliktråd. Politiet og OUT er med på foreldreveiledningskurset hos oss, og politiet er også deltakende i det kriminalitetsforebyggende arbeidet på senteret, i arbeidet med sosial kompetanse. Vi har en egen samarbeidsavtale med Politiet.

For at våre pedagoger skal kunne tilrettelegge undervisningen etter beste evne, trenger vi å kartlegge elevens utfordringer. PPT og BUP (barne og ungdomspsykiatrisk avd) bistår oss i dette arbeidet. Det som ofte er spesielt utfordrende med elever vi jobber med, er at det hevdes at de ikke er  «testbare».  De har ingen sakkyndig vurdering fordi atferden er så utfordrende, at det ikke lykkes å gjennomføre kartlegginger med dem. Dermed får de ingen sakkyndig rapport, og mister verdifull dokumentasjon og rettigheter i forhold til oppfølging av spesialhelsetjenseten.  Men hallo! Ikke mange gutter jeg kjenner på 14 år, ønsker å gå til samtale. Sette seg ned å bare snakke med en fremmed, om det mest personlige, det som er vanskelig. Og for hvem? Hvem er det vanskelig for? Det er ikke sikkert at 14-åringen opplever atferden som atypisk. Det er forskning som viser at gutter er dårligere enn jenter på å samtale, det går lettere når de samtidig gjør praktiske oppgaver. PPT i Klepp har ikke samtalene på kontoret lenger, hvis ikke ungdommen foretrekker det, men de bruker tid på relasjonsbygging og kommer til oss for å bli kjent med eleven. Når ungdommen stoler på, og saksbehandlerene har vist seg tilliten verdig, da åpner ungdommen seg opp. Da kan en være til hjelp!

Vil igjen få takke politikerne og skoleadministrasjonen, med Trond i spissen, for å ha tro på oss! Arne Ove som har vært til uvurderlig hjelp under renoveringsprosessen, og alle de dyktige kollegaene mine som fyller Eirik Raude-senteret med kvalitet hver eneste dag! Dere er et supert team! Dyktige, inkluderende, fleksible og positive! ERS er et godt eksempel på at tverretatlig samarbeid gir resultater! Nå gleder vi oss til å bli bedre kjent med det som rører seg i Timeskolen. Og gleder oss til å stifte nye bekjentskap. Jeg lover at vi skal gjøre det vi kan for å oppfylle forventningene dere har til oss!

Håper dere alle finner dere til rette og hygger dere sammen med oss her i dag! Onsdag 16 september vil det være foreldremøte i Borsheim barnehage. Da inviterer Eirik Raude-senteret til åpent hus fra kl 19 - 20. Fint hvis jærbladet nevner det i artikkelen sin, så slipper vi gå ut med egen annonse! Da er foreldrene i barnehagen, og ellers  andre gode naboer og interesserte velkommen til å ta turen innom oss! Kaffe skal det bli da også, men  jeg lover ikke sjampis :-)