Meny
Velg seksjon Forside
Fagutviklere
Tospråklig assistanse
Sandnes kommune er NAFO kommune
Holbergs gate 15 4302 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Marit Midtskog
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Kinderegg til barnehager fra FBU – oktober 2017

Aktuelle kompetansetilbud for barnehager

Torsdag 2.november 12.00 – 14.00: Dialogisk lesing

Målgruppe: Tilsatte i barnehage (også lærere i 1. og 2. klasse kan ha nytte av kurset)

Dialogisk lesing handler om glede, gode relasjoner, barns medvirkning, utvide barns verden og språkutviklende kommunikasjon, gode billedbøker - og lesing som en dialogisk metode. Kompetente voksne og fleksibilitet er viktige stikkord.

Dialogisk lesing kan brukes som målretta og systematisk språkstimulering i barnehagen. Metoden er enkel samtidig som den krever noe forberedelse.

Torsdag 9.november 12.00 – 15.00: Digitale ressurser – bruk av app’er i språkarbeidet

Et praktisk kurs, hvor man har med egen iPad. Anbefaler å laste ned app’ene «Book Creator», «Språkkista 2» og «Drawing pad»

Den nye rammeplanen med et tydelig digitalt perspektiv. I kapittel 8. «Barnehagens arbeidsmåter» er det satt av et helt avsnitt om «Barnehagens digitale praksis». Der står det bl.a. at personalet skal:

• Legge rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.

• Vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk.

• Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.

Samarbeidsmøte med ped.ledere torsdag 19.oktober 08.30 – 10.30

Vi minner om invitasjonen til samarbeidsmøte (jfr e-post 02.10.17)

  • Tospråklig assistent sin rolle og ansvar
  • Erfaringsdeling
  • Tidlig innsats i språkarbeid
  • Digitale ressurser
  • Mediatek og språkstimulering

Nettbasert kompetanseutviklingskurs

NAFO har utviklet kompetanseutviklingskurs om flerspråklighet og språkutvikling til bruk for hele barnehagen.