Meny
Velg seksjon Forside
Fagutviklere
Tospråklig assistanse
Sandnes kommune er NAFO kommune
Holbergs gate 15 4302 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Marit Midtskog
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Vellykket foreldremøte på Aspervika skole

Tospråklige lærere fra FBU, deltok den 2.oktober 2017 på foreldremøte som ble arrangert på Aspervika skole for foreldre til nyankomne elever som går i innføringsklassene.

De tospråklige lærere bidro til å skape et trygt miljø for skolepersonalet og foreldrene. Det viktigste med foreldremøtet er at foreldrene fikk en trygghet for at skolen der de har barn, har kunnskap om det de driver med og er påpasselige med orden og planer.

De tospråklige lærerne var gode brobyggere mellom hjem og skole og var kommunikasjonsstøtte mellom foreldre og skole

På foreldremøtet presenterte skolen informasjon om

  • Personalet og lærerne på IK
  • Den gode skole
  • Nulltoleranse mot mobbing- revidert regelverk om skolemiljø (Opplæringslov § 9A)
  • Samarbeid skole-hjem/ foreldrenes rolle

Foreldrene fikk generell informasjon fra rektor om skolen, skolesystemet i Norge og om foreldrenes rolle i barnas liv.  Rektor formidlet om endringer i opplæringsloven § 9A som gjelder retten til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Helsesøster fikk også informere om sin hovedoppgave og ansvaret for å bidra til å ta vare på barnas fysiske og psykiske helse, - blant annet å vaksinere, undersøke og gi råd til barn og foreldrene om helse og oppvekst.

Kontaktlærerne i innføringsklassene ga informasjon om klassemiljø, læringsmiljø og faglig utvikling.

Foreldrene fikk anledning til å bli kjent med kontaktlærerne på skolen og TFO-lærerne, rektor, inspektør, helsesøster og samtidig kunne de knytte kontakt med andre foreldre.

Foreldrene takket lærerne og personalet for et godt engasjement og et vellykket møte: «Lærerne til barna mine er både hjertevarme og faglig dyktige. De vet hvor barnets behov ligger - og de vet hva de driver med»

Skrevet av Sana Kabalaoui