Meny
Velg seksjon Sandnes kommune er NAFO kommune Hva er NAFO kommune?
Fagutviklere
Tospråklig assistanse
Sandnes kommune er NAFO kommune
Holbergs gate 15 4302 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Marit Midtskog

Enheter i vår kommune som har sagt ja til å være fokusvirksomheter

- Rådhusmarka/Langgata barnehage (2 barnehager under en ledelse)

- Aspervika skole (1.-7.) – har IK med 40 plasser

- Høyland ungdomsskole (8.-10) – har IK med 30 plasser

- Sandnes læringssenter (kompetansesenter for voksenopplæring)  

- Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) (ressurssenter for minoritetsspråklige barn og unge i alderen 0-16 år) FBU vil være en fokusenhet på systemnivå for Sandnes kommune, og ha en koordinerende funksjon for fokusenhetene i kommunen.

Hva er en NAFO fokusenhet?

- En enhet som er kommet langt i det flerkulturelle arbeidet

- En enhet der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldperspektiver

- En enhet som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk