Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Dynestølvegen 9 4646 Finsland Vis på kart
Telefon: 38 18 00 23 Send oss e-post
Redaktør: Harald Bjøran
Gå til Google Classroom
Ordensregler

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED FINSLAND SKOLE

Hjemmel
Ordensreglementet er fastsatt av bystyret med hjemmel i lov av 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa § 9A-10.

Behandling
Forslag til lokal forskrift er behandlet i:

  • Elevrådet barnetrinn:                20.05.2021
  • Elevrådet ungdomstrinn:          28.04.2021
  • SAU:                                         25.05.2021

Kunngjøring av nytt ordensreglement
Ordensreglementet skal gjøres kjent for alle ved skolen og for hjemmene før kalenderårets begynnelse og repeteres for elevene. De nye lokale forskriftene erstatter tidligere særregler om ordensreglement på Finsland skole.

Særreglene trer i kraft 15.08.2021.

På høyre side finner du:

  • Forskrift om ordensreglement for skolene i Kristiansand kommune og
  • Lokal forskrift om orden og oppførsel for Finsland skole