Meny
Velg seksjon SFO
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Solbjørgvegen 62 4139 Fister Telefon: 93483830 Send e-post til oss
Fister barnehage Solbjørgvegen 60 4139 Fister Telefon: 40439220
Redaktør: Solveig F. Løndalen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Minner om fristen for å meld seg på SFO i vinterferien. FREDAG 25.1.

Hugs søknadsfristen for SFO til hausten, den 1.mars. Alle som vil ha plass må søkje innan 1.mars. Alle må sende inn søknadsskjema. Det gjeld for deg som  allereie har plass no, og for deg som har ein 1.klassing til hausten. Du søkjer via Hjelmeland kommune sine sider. 

Torsdag i veke 4 er det ha med dag. Då kan du ta med deg ei leike eller spel du vil leike med i SFO. Spør dei vaksne heime om lov til å ta leika med deg. Då vert det endå meir leik og moro denne dagen. 

Det er no bestemt at me har ope i garderoben til 1.kl om morgonen på SFO. Då kan dykk henge opp klede og det barna treng når dykk kjem på morgonen. 

Ta med deg ei leike eller eit spel denne dagen på SFO. Kom og ha det kjekt med leik og moro.  Spør dei heime om du får lov å ta med deg den tingen du vel. 

Ta med deg ei leike eller eit spel. Spør dei heime om du får lov å ta med deg den tingen du vel.