Meny
Velg seksjon FAU/SU
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Solbjørgvegen 62 4139 Fister Telefon: 93483830 Send e-post til oss
Fister barnehage Solbjørgvegen 60 4139 Fister Telefon: 40439220
Redaktør: Solveig F. Løndalen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Referat frå møte i FAU og SU/SMU på Fister skule finn de under fana "SU/FAU-møter" nederst til høgre på denne sida. 

Sett av tidspunktet 18. mars kl. 18:00 - 20:00. Då har FAU invitert Barnevakten til Fister skule for å snakke om nettvett med elevar, foreldre og lærarar. For elevane i 4. til 7. trinn vert det obligatorisk oppmøte, og me ynskjer at alle foreldre til elevar i 1. til 7. trinn kjem denne kvelden.

Me har tru på at eit felles møte med lik informasjon, diskusjon og felles refleksjon vil vera med å skape eit godt utgangspunkt for utvikling av nettvett. Og me håpar også at dette møtet kan bidra til at elevane tar gode og smarte val i deira digitale kvardag.

Invitasjon med påmelding vil komme som ranselpost i god tid før møtet. Velkomen!