Meny
Velg seksjon SFO
Hovedadresse Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 38 12 72 20 Send oss e-post
SFO Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 480 700 12 Send oss e-post
Redaktør: Terje Alfsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Melding fra Ingeniørvesenet:

Til vinteren skal vi brøyte 90 kilometer med gang- og sykkelveier. Vi gjør det vi kan for at disse veiene skalvære ferdig brøytet før skoler og barnehager åpner om morgenen. Men noen ganger er vi nødt til å brøytesamtidig som barn er på vei til eller fra skoler og barnehager.

Brøyting

Vi forstår godt at barn kan oppleve en stor og bråkete brøytemaskin som både skremmende og farlig. Veien er smal og vi ser ofte at barn ”rømmer” opp i snøfonna mens brøytemaskinen passerer. Møtet mellom gående og brøytemaskinen er konfliktfylt også for brøytesjåføren, spesielt dersom det er dårlig sikt. Vi mener det beste vil være at barna står stille og venter til brøytemaskinen stopper opp og slipper barna forbi. Derfor er det viktig at brøytesjåføren i god tid tydelig viser at han har sett barna og vil stoppe for å slippe dem forbi. Vi instruerer våre brøytemannskaper i forkant av hver vintersesong om hvor viktig dette er, og alle som brøyter for Kristiansand kommune har et eget personlig førerbevis som viser at de har mottatt årlig opplæring. Det er også viktig at barna bruker refleks og godt synbart tøy.

Aking

Mange barn synes det er gøy å ake, og noen ganger brukes offentlig vei som akebakke. Det kan på mange steder være svært farlig. Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og vi må advare sterkt mot slikbruk. Hjelp heller barna med å finne trygge plasser for aking og annen lek.

Snøhuler

Det å lage snøhuler kan være både morsomt og spennende. Men dessverre har det skjedd ulykker der barn har gravd snøhuler i snø-hauger som brøytemannskapene har lagt opp. Vær obs og velg tryggesteder utenom offentlig vei for slik aktivitet.

Gult blinkende lys

Når vi brøyter og strør, bruker vi blinkende gule varsellys på bilene. Dette gjør vi for å varsle om arbeidet som pågår. Blinkende gule lys betyr derfor at alle må følge spesielt godt med. Fortell oss gjerne om steder dere mener både vi og barna bør være spesielt på vakt. Da kan dere ringe Servicetorvet på 38 07 50 00, eller sende e-post til post.teknisk@kristiansand.kommune.no

Med vennlig hilsen Kristiansand ingeniørvesen


Vi minner på at SFO er stengt fredag, 16. oktober.


Torsdag 15.10.2020 markeres nasjonal refleksdag

Elevene får en refleksbrikke av Nullvisjon Agder og vi minner alle om viktigheten av det å være synlig i høstmørket langs veiene her på Flekkerøy.Siste frist for påmelding er i dag.

Onsdag 26.08.2020 dekket nettavisen n247.no vår lille "trafikkontroll" i krysset ved det gamle fergeleiet. Les saken her.

Vi får flere henvendelser med spørsmål knyttet til covid-19 og smittevern.

Vi er klar over at dette er vanskelige vurderinger for foresatte, og det er ikke lett for skolen heller. Når vi får spørsmål må vi som regel inn og lese hva som står på informasjonssidene til Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet sammen med dere.

Et råd fra oss er å først lese Udirs veileder. Der er det avsnitt om

- Når skal elever og ansatte møte på skolen? og

- Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Er dere fortsatt i tvil, så er det bare å ringe oss slik at vi sammen blir enige om hva som er klokt å gjøre.

Minner også om temasidene til FHI og helsenorge.no.