Meny
Velg seksjon Hjem-skole-samarbeid
Hovedadresse Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 988 63 971 / 381 27 220 Send oss e-post
SFO Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 480 70 012 Send oss e-post
Redaktør: Terje Alfsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Barneskolen er fortsatt på gult nivå, mens ungdomsskolen er på rødt nivå i forbindelse med smittevern.

På rødt nivå gjelder følgende regler for bussen: Elever i samme husstand eller samme kohort kan sitte skulder ved skulder. Elever fra ulike kohorter kan ikke sitte på samme seterad. 

Skolene på Flekkerøy oppfordrer til at så mange som mulig sykler/går eller blir kjørt til skolen. Dette gjelder spesielt elever som ikke har rett på skoleskyss.


FAU jobber blant annet med trygg skolevei og i forrige møte ble det bemerket at det ofte oppstår "trafikkork" om morgenen ved levering av barn. Det er nesten ikke til å unngå, men det er en ting vi må huske på:

Dersom vi skal følge barn til skolen, må vi ikke sette bilen i rundkjøringen, men på p-plassen. Da vil trafikken flyte bedre i rundkjøringen for buss og de som bare setter av barna. 

Problemet er ikke like stort ved skoleslutt, men husk at bilen ikke må parkeres i rundkjøringen da heller.


Melding fra Ingeniørvesenet:

Til vinteren skal vi brøyte 90 kilometer med gang- og sykkelveier. Vi gjør det vi kan for at disse veiene skalvære ferdig brøytet før skoler og barnehager åpner om morgenen. Men noen ganger er vi nødt til å brøytesamtidig som barn er på vei til eller fra skoler og barnehager.

Brøyting

Vi forstår godt at barn kan oppleve en stor og bråkete brøytemaskin som både skremmende og farlig. Veien er smal og vi ser ofte at barn ”rømmer” opp i snøfonna mens brøytemaskinen passerer. Møtet mellom gående og brøytemaskinen er konfliktfylt også for brøytesjåføren, spesielt dersom det er dårlig sikt. Vi mener det beste vil være at barna står stille og venter til brøytemaskinen stopper opp og slipper barna forbi. Derfor er det viktig at brøytesjåføren i god tid tydelig viser at han har sett barna og vil stoppe for å slippe dem forbi. Vi instruerer våre brøytemannskaper i forkant av hver vintersesong om hvor viktig dette er, og alle som brøyter for Kristiansand kommune har et eget personlig førerbevis som viser at de har mottatt årlig opplæring. Det er også viktig at barna bruker refleks og godt synbart tøy.

Aking

Mange barn synes det er gøy å ake, og noen ganger brukes offentlig vei som akebakke. Det kan på mange steder være svært farlig. Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og vi må advare sterkt mot slikbruk. Hjelp heller barna med å finne trygge plasser for aking og annen lek.

Snøhuler

Det å lage snøhuler kan være både morsomt og spennende. Men dessverre har det skjedd ulykker der barn har gravd snøhuler i snø-hauger som brøytemannskapene har lagt opp. Vær obs og velg tryggesteder utenom offentlig vei for slik aktivitet.

Gult blinkende lys

Når vi brøyter og strør, bruker vi blinkende gule varsellys på bilene. Dette gjør vi for å varsle om arbeidet som pågår. Blinkende gule lys betyr derfor at alle må følge spesielt godt med. Fortell oss gjerne om steder dere mener både vi og barna bør være spesielt på vakt. Da kan dere ringe Servicetorvet på 38 07 50 00, eller sende e-post til post.teknisk@kristiansand.kommune.no

Med vennlig hilsen Kristiansand ingeniørvesen


Her er Folkehelseinstituttets brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk.


Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen:  https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). I samarbeid med Utdanningsdirektoratet sender vi filmen ut til alle landets skoler.

Stortinget har vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø som gjelder fra 1. august 2017. Det inneholder informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.

Les mer på Udir.no.

Artikkelbilde: https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Bilder/Mobbing/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret_iStock-154194677.jpg%20%28rw_largeArt_1201%29.jpg?v=largeArt 


Vi henstiller foreldre om å bruke av- og påstigningsplass ved rundkjøring/parkeringsplass når dere bringer/henter barn til/fra skolen (Sildenestangen).

Kvitefjellveien fra rundkjøringen, eller fra Østerøya-veien, kan ikke benyttes. Den veien er ikke dimensjonert for mer trafikk enn til fastboende og det oppstår utrygge situasjoner for gående/syklende skolebarn når trafikken øker.