Meny
Velg seksjon 1. trinn
Hovedadresse Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 988 63 971 / 381 27 220 Send oss e-post
SFO Sildenestangen 50 4625 Flekkerøy Telefon: 480 70 012 Send oss e-post
Redaktør: Terje Alfsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Barneskolen er fortsatt på gult nivå, mens ungdomsskolen er på rødt nivå i forbindelse med smittevern.

På rødt nivå gjelder følgende regler for bussen: Elever i samme husstand eller samme kohort kan sitte skulder ved skulder. Elever fra ulike kohorter kan ikke sitte på samme seterad. 

Skolene på Flekkerøy oppfordrer til at så mange som mulig sykler/går eller blir kjørt til skolen. Dette gjelder spesielt elever som ikke har rett på skoleskyss.


FAU jobber blant annet med trygg skolevei og i forrige møte ble det bemerket at det ofte oppstår "trafikkork" om morgenen ved levering av barn. Det er nesten ikke til å unngå, men det er en ting vi må huske på:

Dersom vi skal følge barn til skolen, må vi ikke sette bilen i rundkjøringen, men på p-plassen. Da vil trafikken flyte bedre i rundkjøringen for buss og de som bare setter av barna. 

Problemet er ikke like stort ved skoleslutt, men husk at bilen ikke må parkeres i rundkjøringen da heller.


Melding fra Ingeniørvesenet:

Til vinteren skal vi brøyte 90 kilometer med gang- og sykkelveier. Vi gjør det vi kan for at disse veiene skalvære ferdig brøytet før skoler og barnehager åpner om morgenen. Men noen ganger er vi nødt til å brøytesamtidig som barn er på vei til eller fra skoler og barnehager.

Brøyting

Vi forstår godt at barn kan oppleve en stor og bråkete brøytemaskin som både skremmende og farlig. Veien er smal og vi ser ofte at barn ”rømmer” opp i snøfonna mens brøytemaskinen passerer. Møtet mellom gående og brøytemaskinen er konfliktfylt også for brøytesjåføren, spesielt dersom det er dårlig sikt. Vi mener det beste vil være at barna står stille og venter til brøytemaskinen stopper opp og slipper barna forbi. Derfor er det viktig at brøytesjåføren i god tid tydelig viser at han har sett barna og vil stoppe for å slippe dem forbi. Vi instruerer våre brøytemannskaper i forkant av hver vintersesong om hvor viktig dette er, og alle som brøyter for Kristiansand kommune har et eget personlig førerbevis som viser at de har mottatt årlig opplæring. Det er også viktig at barna bruker refleks og godt synbart tøy.

Aking

Mange barn synes det er gøy å ake, og noen ganger brukes offentlig vei som akebakke. Det kan på mange steder være svært farlig. Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og vi må advare sterkt mot slikbruk. Hjelp heller barna med å finne trygge plasser for aking og annen lek.

Snøhuler

Det å lage snøhuler kan være både morsomt og spennende. Men dessverre har det skjedd ulykker der barn har gravd snøhuler i snø-hauger som brøytemannskapene har lagt opp. Vær obs og velg tryggesteder utenom offentlig vei for slik aktivitet.

Gult blinkende lys

Når vi brøyter og strør, bruker vi blinkende gule varsellys på bilene. Dette gjør vi for å varsle om arbeidet som pågår. Blinkende gule lys betyr derfor at alle må følge spesielt godt med. Fortell oss gjerne om steder dere mener både vi og barna bør være spesielt på vakt. Da kan dere ringe Servicetorvet på 38 07 50 00, eller sende e-post til post.teknisk@kristiansand.kommune.no

Med vennlig hilsen Kristiansand ingeniørvesen


Mobilklokker / Smartklokker i skolen byr på et par utfordringer som er basert på elever og læreres personvern. Disse klokkene kan ta imot anrop uten at eleven fysisk godtar anropet. Elever og lærere kan altså i prinsippet bli avlyttet, og da er man straks inne på et felt som er problematisk.

Utfordringene løses greit ved at mobilklokkene behandles som mobiltelefoner: De skal ligge avslått i sekken i SFO- og skoletid. Til og fra skolen kan mobilklokker benyttes på lik linje med mobiltelefoner.


Vi får flere henvendelser med spørsmål knyttet til covid-19 og smittevern.

Vi er klar over at dette er vanskelige vurderinger for foresatte, og det er ikke lett for skolen heller. Når vi får spørsmål må vi som regel inn og lese hva som står på informasjonssidene til Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet sammen med dere.

Et råd fra oss er å først lese Udirs veileder. Der er det avsnitt om

- Når skal elever og ansatte møte på skolen? og

- Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Er dere fortsatt i tvil, så er det bare å ringe oss slik at vi sammen blir enige om hva som er klokt å gjøre.

Minner også om temasidene til FHI og helsenorge.no.


Her er skoleruta for 2020 - 2021.

Familiens Hus i Kristiansand ønsker å være tilgjengelig for foreldre som opplever små og store utfordringer i en krevende tid med karantene og begrensninger for sosial kontakt.  Veiledningstelefonen kan nås på nummer 905 15 488. Telefonen er betjent hverdager kl. 10 – 14.

Veiledningstelefon er ment for familier med barn og unge. Her kan de få snakket med en av våre dyktige medarbeidere i Familiens hus. Innringer kan være anonym og vi som svarer har taushetsplikt.  

Hva kan veiledningstelefonen bidra med?

- Gi støtte til foreldre/omsorgspersoner som trenger det.

- Gi generell veiledning og råd til å håndtere krevende situasjoner som foreldre med små og store barn ofte står i.

- Foreldre som har behov for å prate med noen i krisesituasjon.

- Råd til hvordan opprettholde det gode når familien er hjemme store deler av tiden.

- Alle enheter i Barn og familie er representert i de to arbeidslagene som veksler på å snakke med dem som ringer inn.