Meny
Velg seksjon Forside
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Fra mandag 25. mai tilbyr barneskolene en tilsynsordning for elever på SFO fra 07.30 og fram til skoledagen starter. Alle barneskolene gir et SFO-tilbud etter skoletid fram til klokken 16.00. Noen skoler vil kunne ha ordinær åpningstid fram til 16.30, men med et begrenset aktivitetstilbud.

Åpningstidene ved SFO vil i tiden framover kunne variere noe mellom skolene, ut fra skolens forutsetninger og foreldregruppens behov.

Ved skoler med ordinær åpningstid på SFO utgår tilbudet til foreldre med samfunnskritiske funksjoner.


I dag har heile oppvekstsenteret gått i 17.mai-tog tur-retur "Pakkå". Det var eit flott og kjært syn med glade barnehage- og skuleborn med faner og flagg. 

Endeleg var det 7.klasse sin tur til å starta på skulen. Hilde yngste oss velkommen, pultane stod 1 meter frå kvarandre. Dei to fyrste timane tok me film av barnastale og klassekor til 17.mai. På timeplanen fram til sommarferien står det uteskule på onsdagar. Vi sykla til skinnvika, kjekt å sjå alle att!

Frå måndag 18.mai auker stavangerbarnehagane opningstida si.

Alle barnehagane skal nå halde ope i minimum åtte timar. Vi kjem tilbake til det konkrete tidsrommet barnehagen har ope på Fogn. 

Med nåverande smittevernreglar vil dette tilbodet gjelda ut barnehageåret.

Barnehagane er avhengig av eit godt samarbeid med foreldregruppa for å avgrense tal på barn i ytterkant på dagane og for å få til ein god og trygg hente- og bringesituasjon. Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjonar og barn med særlege behov vil framleis ha høve for eit tilbod innafor det som er opningstid i normaldrift, f.eks. 07.30 – 16.30. Nå når barnehagane er opne i åtte timar er det understreka at eit utvida tilbodet kun gis ved behov. 


Skulebussen vil køyre til vanlege tider nå når alle elevane er tilbake på skulen iløpet av neste veke. Vi minner om at skulebussen primært er for elevar med rett til gratis skuleskyss etter opplæringslova. Kolumbus skriv at elevar utan rett til gratis skyss ikkje vil ha høve til å ta skulebussen til og frå skulen pga smitteverntiltak. 

 I særlege tilfelle kan ein likevel ta direkte kontak med Arve Rørheim for avtale.