Meny
Velg seksjon 1.-4. klasse
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Eg vil ønske alle foreldre, barn og elevar på oppvekstsenteret ein god påske. 

 


Akkurat nå veit vi ingenting om korleis situasjonen blir etter påske. Kanskje er både skule og barnehage stengt, kanskje delvis ope eller heilt ope. Dette blir bestemt onsdag 8.april i pressekonferansen frå regjeringa. Det vil komme informasjon om korleis situasjonen blir på heimesida etterpå. 

Uansett er 14. april planleggingsdag i barnehage og skule jf. skuleruta. Dette betyr at barnehage og skule er stengt denne dagen (også).  


Vi går snart inn i påsketida, og mange har gleda seg til ferie og tid saman med familien. Kanskje hadde de planlagt ei reise eller ein tur til fjellet.

Denne påska blir annleis for oss alle. Vi må framleis gjere det vi kan for å unngå smitte, og vi kan derfor ikkje bevege oss kor vi vil eller vere saman på den måten vi elles er vane med. Dette krev mykje av oss.

For nokre av oss kan denne perioden kjennes ekstra utfordrande og vanskeleg, noko som nok også pregar kvardagen og stemninga heime. Barna våre er svært sensitive for korleis omsorgspersonane rundt dei har det. Barn treng vaksne som er der for dei, som ser og forstår, som er kloke, trygge og tilstades.

Dette er inga enkel oppgåve når vi sjølv kjenner på bekymring og stress over at livet må levast på ein annan måte for ein periode.

Er du bekymra, redd eller einsam og treng nokon å snakke med? Då kan du ta kontakt med oss.

Vi bryr oss.   


Treng du nokon å snakke med?

Vi er alle i ein spesiell situasjon som påverkar oss på ulikt vis. Mange er åleine med tankane sine og treng nokon å snakke med.

Vi i barnehage og skule er tilgjengelege for deg på telefon og e-post.


Her kjem litt normal informasjon i desse unormale tidene!

Søknadsfrist for SFO til hausten er 15.april. Her finn du søknadsportalen til Stavanger kommune. 

Vi minner om at Stavanger kommune gir tilbod om gratis SFO for alle elevar i 1.klasse.