Meny
Velg seksjon 3.-4. klasse
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send e-post til oss
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Å vere foreldre byr på mange gleder, men mange er også usikre og ønskjer ein enklare tilgang til fagfolk for støtte og hjelp. 

Stavanger kommune har nå lansert spørsmål - og svartenesta Foreldrespør.no. 


På Fogn oppvekstsenter er det nå tid for å gjennomføre brukarundersøkingar.

Dette gjeld elevundersøkinga som vi gjennomfører i 5.-7.klasse, foreldreundersøkinga for foreldre til barn på alle trinn i skulen og foreldreundersøkinga for barnehageforeldre.


Elevane på oppvekstsenteret har hatt trafikkdag i dag. Dei har lært om trafikkreglane og har øvd seg på ei sykkelløype ute i skulegarden. 

Elevane på skulen var i dag på hausttur. På den ca 5,5 km lange turen var elevane innom tre av dei mest kjente toppane på Fogn; Peråsen, Ørnakulå og Domfjellet. Det var vått i terrenget etter alt regnet dei siste dagane, men elevane var godt kledde og veldig spreke. I Robin Hoodskogen hadde me bål, grilling, kos og leik. Før me gjekk tilbake til oppvekstsenteret hadde me nokre gruppeoppgåver med ulike praktiske utfordringar. Takk for turen og god helg! 

Elevane på Fogn oppvekstsenter er nå igang med å førebu seg til tysdag i neste veke. Då kjem byråkratane og vil høyre kva elevane meiner om nærmiljøet og fritidstilbodet her på Fogn.