Meny
Velg seksjon Framside
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Send e-post til oss
Redaktør: Arvid Strand
Gå til Google Classroom
Informasjon om mulig busstreik

Forsand skule er orientert om mulig utviding av busstreik frå og med laurdag 26.september. Dette kan føre til at våre elevar ikkje får skyss til og frå skulen med buss på måndag 28. september. Taxiskyss går som normalt.

Forsand skule sender ut transpondermelding til alle føresette søndag om vi blir ramma av streiken.

Vi ber i så fall føresette om å hjelpe oss med å skysse sine elevar til og frå skulen.

 

Alle våre elevar fekk med seg Chromebook og relevante lærebøker fredag. Vi kan derfor gje eit digitalt skuletilbod allereie frå første dag, til dei elevane som ikkje kan komme på skulen. 

Fagstab skole gir denne informasjonen til oss alle i Sandnesskolen:

"Det er varslet om en mulig utvidelse av busstreiken som pågår i landet. Dette vil påvirke skolene i ordinær skoleskyss (Kolumbus’ grønne busser) og transport til/fra svømmeopplæring (Vy Buss). Transport som utføres av taxier (særlig farlig skolevei, delt bosted etc.) er ikke berørt av streiken.   Dette gir noen utfordringer for noen elever og ansatte i Sandnes kommune som er avhengig av busstransport til skolen. Utfordringene bør løses slik: Elever som kan ta seg til skolen selv, eller leveres/hentes av foresatte, mottar undervisning som normalt på skolen. Elever som ikke kan ta seg til skolen, og foresatte ikke kan levere/hente, skal ha et digitalt skoletilbud. Lærere som ikke kan stille på jobb skal organisere undervisningen sin digitalt. Kolumbus eller Vy Buss opplyser om at de ikke har anledning til å sette inn alternativer til transport under streiken. Dette gjelder også tilbud om skyssrefusjon for foresatte som har mulighet til å kjøre selv."

Med venleg helsing påtroppende konstituert rektor Arvid Strand