Meny
Velg seksjon SFO-base 1
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger Telefon: 51 91 26 26 Send oss e-post
Besøksadresse Gauselbakken 103 4032 Stavanger
Redaktør: Bruse Espedal
Vedlagt ligger månedsplanen for September

Vi har blitt kontaktet av foresatte som har fått feil beløp i forhold til riktig SFO-plass, og godkjente oppsigelser eller endringer. Det viser seg dessverre at overgangen mellom gammelt og nytt administrasjonssystem ikke har gått feilfritt. Fakturaavdelingen jobber fortløpende med å rette opp dette. Dersom det er feil på mottatt faktura, send e-post til veronica.rye@stavanger.kommune.no 

Hei

Vi har den siste måneden tatt i bruk Vigilo som kommunikasjon og opptak til SFO. I vedlegg ligger viktig informasjon om hvordan foresatte tar i bruk Vigilo for SFO. 


Minner om langdag 30. mai

Basene går tur sammen.

Oppmøte senest klokken 10.00


Gratis kjernetid i SFO for 2. trinn
Fra august 2023 innføres 12 timers gratis kjernetid i SFO for alle elever på 2. trinn.
I Stavanger kommune vil 12 timer gratis kjernetid tilsvare en 60% plass i SFO. Alle elever på 2. trinn
som har 60% plass, får gratis opphold i SFO. For en 100% plass betaler du 40% av full pris.
Priser på SFO-plass for 2. trinn blir:
60% plass: gratis
100% plass: kr. 1075
Matpenger kommer i tillegg.
Det er ikke nødvendig å søke om gratis kjernetid, det gjelder for alle elever på 2. trinn som har SFOplass. Tildelt SFO-plass gjelder til eleven går ut 4. trinn eller til plassen blir sagt opp.
Foreldre kan søke om endring av plasstørrelse i Vigilo etter 1. juni
Det kan i tillegg søkes om lavere pris dersom familien har lav inntekt (inntektsmoderasjon). Søknad
sendes inn via lenke på Stavanger kommunes nettsider etter 1. juni

Gausel skole har revidert handlingsplanen for et trygt skolemiljø på Gausel skole og SFO. Planen ligger under styrende dokumenter.

 

 


Innbydelse til Hallo-venn ligger som vedlegg under dokumenter :)