Meny
Velg seksjon SFO-base 3
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger Telefon: 51 81 43 20 Send oss e-post
Besøksadresse Gauselbakken 103 4032 Stavanger
Redaktør: Bruse Espedal
Vi vil minne dere på noen regler i forhold til korona

Månedsplan for september ligger vedlagt til høyre.

Påmelding til høstferie 2020

Fra og med uke 36 til og med uke 40 har vi et begrenset morgen tilbud på SFO. Dette på grunn av Covid-hensyn i våre lokaler. I denne perioden tilbys morgen-SFO kun for 1.- 2. trinn, og elever tilhørende SFO-stolt-tilbud.

 


Denne uken starter arbeidet med bussveien på FV 44

Vel blåst 1. uke med ordinær skole og SFO!

En spennende og travel oppstartsuke er forbi. Det har vært fokus på relasjoner, rutiner, lek og samhold. Stemningen har jevnt over vært god, med mye latter og få konflikter, en drømmestart!

Her kommer en liste med beskjeder og forventninger:

Oppstart smøremåltid: 1. september, før den tid må alle elever ha med nok mat i matpakken til skolemåltid og SFO-måltid.

Husk vannflaske hver eneste dag hele året.

Meldebok: Bruk grønn meldebok (felles med skole) for faste hente -og gå beskjeder,  eller om eleven skal ha fri.  Faste beskjeder kan også sendes på e-post til Veronica.rye@stavanger.kommune.no

Hente og gå tider: Vi sender hjem barna hver halve og hele time.

Telefon: Dere kan ringe inn endring for dagen fra kl. 13.30 - 14.30, direkte til basen. Vi setter pris på at dere prøver å holde dere til dette klokkeslettet, da vi ønsker å tilbringe tiden med elevene og ikke i telefon.

Påmelding til langdager skjer på hjemmesiden digitalt. Det er påmeldingsfrist!

Husk riktig klær og sko til rett årstid og rett vær! Fyll på med skiftetøy etter behov.

For de som ønsker å benytte morgen-SFO åpnes dørene 07.30. SFO stenger dørene 16.30.

 


Vi er fremdeles underlagt restriksjoner som griper inn i organiseringen av skolehverdagen

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart, en spesiell hilsen til våre flotte førsteklassinger!

Søskenmoderasjon SFO -barnehage: Fra og med august 2020 skal det gis søskenmoderasjon når en har barn både i SFO og barnehage. Moderasjonen gis på SFO plass. På faktura for august 2020 kom denne moderasjonen ikke med. Dette vil rettes opp og tilbakebetales så snart vi har gjort de nødvendige justeringene.