Meny
Velg seksjon SFO- base 4
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger Telefon: 51 81 43 20 Send oss e-post
Besøksadresse Gauselbakken 103 4032 Stavanger
Redaktør: Bruse Espedal

Hallovenn og ny baseleder


Bilder fra høstferien


MÅNEDSPLAN FOR OKTOBER OG INFO


MÅNEDSPLAN FOR SEPTEMBER SFO 4 BASE

Denne uken starter arbeidet med bussveien på FV 44

Vel blåst 1. uke med ordinær skole og SFO!

En spennende og travel oppstartsuke er forbi. Det har vært fokus på relasjoner, rutiner, lek og samhold. Stemningen har jevnt over vært god, med mye latter og få konflikter, en drømmestart!

Her kommer en liste med beskjeder og forventninger:

Oppstart smøremåltid: 1. september, før den tid må alle elever ha med nok mat i matpakken til skolemåltid og SFO-måltid.

Husk vannflaske hver eneste dag hele året.

Meldebok: Bruk grønn meldebok (felles med skole) for faste hente -og gå beskjeder,  eller om eleven skal ha fri.  Faste beskjeder kan også sendes på e-post til Veronica.rye@stavanger.kommune.no

Hente og gå tider: Vi sender hjem barna hver halve og hele time.

Telefon: Dere kan ringe inn endring for dagen fra kl. 13.30 - 14.30, direkte til basen. Vi setter pris på at dere prøver å holde dere til dette klokkeslettet, da vi ønsker å tilbringe tiden med elevene og ikke i telefon.

Påmelding til langdager skjer på hjemmesiden digitalt. Det er påmeldingsfrist!

Husk riktig klær og sko til rett årstid og rett vær! Fyll på med skiftetøy etter behov.

For de som ønsker å benytte morgen-SFO åpnes dørene 07.30. SFO stenger dørene 16.30.

 


SKJEMA: ELEVENES PRAKTISKE OPPLYSNINGER GAUSEL SFO 2020/2021

 


Her kommer litt info om skoleåret 2020/2021

Bilder fra langdagene i august