Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger Telefon: 51 91 26 26 Send oss e-post
Besøksadresse Gauselbakken 103 4032 Stavanger
Redaktør: Bruse Espedal

Hei!

Det er vi som jobber som helsesykepleiere ved Gausel skole. Kristine K. Eikrem (til venstre) har vært flere år på Gausel skole, mens Hanna Syvertsen (til høyre) er nytt tilskudd. Hun er student på helsesykepleierutdanningen på UIS, og er derfor borte noen uker og enkeltdager. 

Har du spørsmål eller bekymring vedrørende ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt! 

Telefon: 51 50 73 16 (Kristine) og 51 50 85 66 (Hanna). Alle elever kan også ta direkte kontakt selv. 

Foresatte kan kontakte oss på Helsenorge.

Mail kan også brukes og vil bli besvart kort. Mail bør ikke benyttes til sensitivt innhold.

kristine.k.eikrem@stavanger.kommune.no og hanna.syvertsen@stavanger.kommune.no

Vi er er tilstede på skolen mandag til torsdag kl 08.15 til 14.30, samt annenhver fredag i samme tidsrom. Helsesykepleierkontorene er plassert helt til høyre i skolebygningen, bortenfor aulaen og musikkrommet.

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Tjenesten består av lege (rutinemessig undersøkelse i 1.klasse), helsesykepleier (tilstede i det daglige) og fysio/ergoterapitjenesten (helsesykepleier formidler kontakt ved behov). Skolehelsetjenesten har også psykolog som veileder helsesykepleier og bistår i noen samtaler/grupper. 

Tilbudet fra skolehelsetjenesten kan du lese mer om her.


Det er oppdaget lus på skolen.

Vi har vannkopper blant elever på flere trinn

Helsesykepleier hadde informasjon til foreldrene på foreldremøtet i høst. Her finner du informasjonen som ble gitt.


Nå er det tid for lusesjekk!

Med høst og nytt skoleår, er det dessverre også tid for lus. Det er det viktig at ALLE ER MED PÅ KAMPEN MOT LUS:)!

 


Det er nå snart klart for vaksinering mot HPV (humant papilloma virus) på 7.trinn. Dette er femte året både gutter og jenter har fått tilbud om denne vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.  Vaksinen blir gitt på skolen torsdag 8.september til elever hvor foresatte har takket ja til vaksinen. 

Vaksinetilbud er sendt foresatte på Helsenorge.no. De som ikke er digitalt aktive, får ranselpost.

Helsesykepleier har besøkt klassene og gitt informasjon til elevene.

 Nedenfor ligger linker til mer informasjon fra Folkehelseinstituttet og en liten forklarende film som elevene har sett med helsesykepleier. 


Familievernkontoret i Stavanger inviterer til deltakelse i gruppe for barn som har to adresser. Dette er et gratis tilbud. 

Les mer her

 


I skoleåret 2022-2023 har vi elever og familier som er ekstra sårbare for sykdommer og infeksjoner. Har ditt barn/elev omgangssyke, barnesykdommer som for eksempel vannkopper eller har feber med snue og hoste, skal eleven være hjemme. I tillegg er det viktig at nevnte fraværsgrunner gis beskjed om til skolen på telefon   51 91 26 26

Minner om at fravær hos elever meldes inn mellom kl. 07.45 - 08.00 (51 91 26 26).