Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger Telefon: 51 81 43 20 Send oss e-post
Besøksadresse Gauselbakken 103 4032 Stavanger
Redaktør: Bruse Espedal

Helsesykepleier ved Gausel skole er Kristine K. Eikrem.  

 Har du spørsmål eller bekymring vedrørende ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt! Telefon: 51 50 73 16. 

Mail: kristine.k.eikrem@stavanger.kommune.no (ikke sensitive opplysninger)

Helsesykepleier er tilstede på skolen mandag til torsdag kl 08.15 til 14.00, samt annenhver fredag i samme tidsrom. Helsesykepleierkontoret er plassert helt til høyre i skolebygningen, bortenfor aulaen og musikkrommet.

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Tjenesten består av lege (rutinemessig undersøkelse i 1.klasse), helsesykepleier (tilstede i det daglige) og fysio/ergoterapitjenesten (helsesykepleier formidler kontakt ved behov).

I starten av skoleåret hilser helsesøster på klassene og informerer om tilbudet. Tilbudet fra skolehelsetjenesten kan du også lese mer om her.


Etter en utsettelse grunnet covid19-vaksinering av barn 12-15 år, er det nå snart klart for vaksinering mot HPV (humant papilloma virus) på 7.trinn. Dette er fjerde året både gutter og jenter har fått tilbud om denne vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.  Vaksinen blir gitt på skolen tirsdag 26.oktober til elever hvor foresatte har takket ja til vaksinen. 

Har dere glemt å svare på tilbudet om HPV-vaksine? Fint om dere gjør det snarlig. Elever som ikke har "ja" fra foresatte, får ikke vaksinen. 

Helsesykepleier har besøkt klassene og gitt informasjon til elevene. Foresatte som er digitalt aktive, har fått innkalling via Helsenorge, mens resten har fått ranselpost. Nedenfor ligger linker til mer informasjon fra Folkehelseinstituttet og en liten forklarende film som elevene har sett med helsesykepleier. 


Skolen har hatt flere tilfeller av omgangssyke (oppkast og diarè). Slike virussykdommer er vanlig i vinterhalvåret. Vi ønsker elevene holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast/diarè. Dette for å hindre smittespredning. 


I forbindelse med at elevene som har fylt 12 år, nå blir tilbudt covid19-vaksine av kommunen, må HPV-vaksineringen her på skolen utsettes. Dette fordi anbefalt avstand mellom de forskjellige vaksinene skal ivaretas. Det blir altså ikke vaksinering av 7.trinn torsdag 16.sept på skolen. Ny dato vil komme etter hvert. 

Har du 7.klassing, les mer....


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.

På vårens foreldremøte for 1.trinn ble det gitt informasjon fra helsesykepleier om skolehelsetjenesten. Her finner du informasjonen vedlagt med linker til referanser etc. 


Nå er det tid for lusesjekk!

Med høst og nytt skoleår, er det dessverre også tid for lus. Det er det viktig at ALLE ER MED PÅ KAMPEN MOT LUS:)!

 


Noen ganger lurer vi på om vi gjør ting som er bra som foreldre. Det kan være utfordrende å forstå barnet vårt og vår egen reaksjon. Foreldrehverdag.no kan kanskje hjelpe deg litt på vei...

Ledige plasser på Livsstilskolen for barn til høsten

Strever ditt barn med overvekt?

Les mer