Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger Telefon: 51 81 43 20 Send oss e-post
Besøksadresse Gauselbakken 103 4032 Stavanger
Redaktør: Bruse Espedal

Helsesykepleier ved Gausel skole er Kristine K. Eikrem.  

 Har du spørsmål eller bekymring vedrørende ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt! Telefon: 51 50 73 16. 

Mail: kristine.k.eikrem@stavanger.kommune.no (ikke sensitive opplysninger)

Helsesykepleier er tilstede på skolen mandag til torsdag kl 08.15 til 14.00, samt annenhver fredag i samme tidsrom. Helsesykepleierkontoret er plassert helt til høyre i skolebygningen, bortenfor aulaen og musikkrommet.

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Tjenesten består av lege (rutinemessig undersøkelse i 1.klasse), helsesykepleier (tilstede i det daglige) og fysio/ergoterapitjenesten (helsesykepleier formidler kontakt ved behov).

I starten av skoleåret hilser helsesøster på klassene og informerer om tilbudet. Tilbudet fra skolehelsetjenesten kan du også lese mer om her.


Gausel skole har så langt sluppet relativt billig fra pandemien

Hei! Har du avtalt samtale hos helsesykepleier?

Selv om de eldste elevene har hjemmeundervisning, kan dere komme til avtalene hos helsesykepleier!

Det er også lov å banke på vinduet mitt og komme inn for en uplanlagt prat, eller du kan kontakte meg på mail eller telefon for å lage avtale, hvis du kjenner du trenger en å snakke med:)

Mvh helsesykepleier Kristine på Gausel skole

Kontaktinfo: les mer


I dag har FAU ved trafikkgruppa og politiet vært på skolen for å dele ut reflekser til våre elever. Det ble observert mange flinke elever med vester og refleksbånd. Det er viktig å bli sett, vi har ingen å miste!

En oppfordring fra FAU og Politi: Sett av en dag i måneden, f. eks søndag til å gjennomgå elevenes sykler. Er lykter, reflekser og bremser i orden? Snakk med barna, de yngste er flinkest med refleks, det finnes ingen god eller kul grunn til å droppe refleksen!


Etter en utsettelse grunnet covid19-vaksinering av barn 12-15 år, er det nå snart klart for vaksinering mot HPV (humant papilloma virus) på 7.trinn. Dette er fjerde året både gutter og jenter har fått tilbud om denne vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.  Vaksinen blir gitt på skolen tirsdag 26.oktober til elever hvor foresatte har takket ja til vaksinen. 

Har dere glemt å svare på tilbudet om HPV-vaksine? Fint om dere gjør det snarlig. Elever som ikke har "ja" fra foresatte, får ikke vaksinen. 

Helsesykepleier har besøkt klassene og gitt informasjon til elevene. Foresatte som er digitalt aktive, har fått innkalling via Helsenorge, mens resten har fått ranselpost. Nedenfor ligger linker til mer informasjon fra Folkehelseinstituttet og en liten forklarende film som elevene har sett med helsesykepleier. 


Skolen har hatt flere tilfeller av omgangssyke (oppkast og diarè). Slike virussykdommer er vanlig i vinterhalvåret. Vi ønsker elevene holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast/diarè. Dette for å hindre smittespredning. 


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen og med skolehelsetjenesten via Helsenorge. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe.

På vårens foreldremøte for 1.trinn ble det gitt informasjon fra helsesykepleier om skolehelsetjenesten. Her finner du informasjonen vedlagt med linker til referanser etc. 


Nå er det tid for lusesjekk!

Med høst og nytt skoleår, er det dessverre også tid for lus. Det er det viktig at ALLE ER MED PÅ KAMPEN MOT LUS:)!