Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger Telefon: 51 81 43 20 Send oss e-post
Besøksadresse Gauselbakken 103 4032 Stavanger
Redaktør: Bruse Espedal

Helsesykepleier ved Gausel skole er Kristine K. Eikrem.  

Har du spørsmål eller bekymring vedrørende ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt! Telefon: 51 50 73 16. Alle elever kan også ta direkte kontakt selv. 

Mail: kristine.k.eikrem@stavanger.kommune.no (ikke sensitive opplysninger)

Helsesykepleier er tilstede på skolen mandag til torsdag kl 08.15 til 14.00, samt annenhver fredag i samme tidsrom. Helsesykepleierkontoret er plassert helt til høyre i skolebygningen, bortenfor aulaen og musikkrommet.

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Tjenesten består av lege (rutinemessig undersøkelse i 1.klasse), helsesykepleier (tilstede i det daglige) og fysio/ergoterapitjenesten (helsesykepleier formidler kontakt ved behov). Skolehelsetjenesten har også psykolog som veileder helsesykepleier og bistår i noen samtaler/grupper. 

I starten av skoleåret hilser helsesykepleier på klassene og informerer om tilbudet. Tilbudet fra skolehelsetjenesten kan du lese mer om her.


Vi har vannkopper blant elever på flere trinn

I dag har 6.trinn fått info fra helsesykepleier om at det nærmer seg tid for vaksinering.

Alle foreldre som er digitalt aktive på Helsenorge på vegne av barna har fått elektronisk informasjon om vaksinen, og må besvare denne med JA eller NEI til vaksinen.

De som ikke er digitalt aktive, har fått info på papir, denne må også besvares. 

Info tilpasset barn og voksne finnes her, les mer


Helsesykepleier hadde informasjon til foreldrene på foreldremøtet i høst. Her finner du informasjonen som ble gitt.


Nå er det tid for lusesjekk!

Med høst og nytt skoleår, er det dessverre også tid for lus. Det er det viktig at ALLE ER MED PÅ KAMPEN MOT LUS:)!

 


Det er nå snart klart for vaksinering mot HPV (humant papilloma virus) på 7.trinn. Dette er femte året både gutter og jenter har fått tilbud om denne vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.  Vaksinen blir gitt på skolen torsdag 8.september til elever hvor foresatte har takket ja til vaksinen. 

Vaksinetilbud er sendt foresatte på Helsenorge.no. De som ikke er digitalt aktive, får ranselpost.

Helsesykepleier har besøkt klassene og gitt informasjon til elevene.

 Nedenfor ligger linker til mer informasjon fra Folkehelseinstituttet og en liten forklarende film som elevene har sett med helsesykepleier. 


Familievernkontoret i Stavanger inviterer til deltakelse i gruppe for barn som har to adresser. Dette er et gratis tilbud. 

Les mer her

 


I skoleåret 2022-2023 har vi elever og familier som er ekstra sårbare for sykdommer og infeksjoner. Har ditt barn/elev omgangssyke, barnesykdommer som for eksempel vannkopper eller har feber med snue og hoste, skal eleven være hjemme. I tillegg er det viktig at nevnte fraværsgrunner gis beskjed om til skolen på telefon 51 81 43 20.

Minner om at fravær hos elever meldes inn mellom kl. 07.45 - 08.00 (51 81 43 20).