Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger Telefon: 51 91 26 26 Send oss e-post
Besøksadresse Gauselbakken 103 4032 Stavanger
Redaktør: Bruse Espedal

Hei!

Det er vi som jobber som helsesykepleiere ved Gausel skole. Kristine K. Eikrem (til venstre) har vært flere år på Gausel skole, mens Tonje Fredriksen (til høyre) er nytt tilskudd. Hun er student på helsesykepleierutdanningen på UIS, og er derfor borte noen uker og enkeltdager. 

Har du spørsmål eller bekymring vedrørende ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt! 

Telefon: 51 50 73 16 (Kristine). Alle elever kan også ta direkte kontakt selv. 

Foresatte kan kontakte oss på Helsenorge.

Mail kan også brukes og vil bli besvart kort. Mail bør ikke benyttes til sensitivt innhold.

kristine.k.eikrem@stavanger.kommune.no og tonje.engebrethsen.fredriksen@stavanger.kommune.no

Vi er er tilstede på skolen mandag til torsdag kl 08.15 til 14.30, samt annenhver fredag i samme tidsrom. Helsesykepleierkontorene er plassert helt til høyre i skolebygningen, bortenfor aulaen og musikkrommet.

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Tjenesten består av lege (rutinemessig undersøkelse i 1.klasse), helsesykepleier (tilstede i det daglige) og fysio/ergoterapitjenesten (helsesykepleier formidler kontakt ved behov). Skolehelsetjenesten har også psykolog som veileder helsesykepleier og bistår i noen samtaler/grupper. 

Tilbudet fra skolehelsetjenesten kan du lese mer om her.


Det er oppdaget lus på skolen.

Det er nå snart klart for vaksinering mot HPV (humant papilloma virus) på 7.trinn. Dette er sjette året både gutter og jenter har fått tilbud om denne vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.  Vaksinen blir gitt på skolen mandag 11.september til elever hvor foresatte har takket ja til vaksinen. 

Vaksinetilbud sendes idag foresatte på Helsenorge.no. De som ikke er digitalt aktive, får ranselpost.

Helsesykepleier har besøkt klassene og gitt informasjon til elevene.

 Nedenfor ligger linker til mer informasjon fra Folkehelseinstituttet og en liten forklarende film som elevene har sett med helsesykepleier.