Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger Telefon: 51 81 43 20 Send oss e-post
Besøksadresse Gauselbakken 103 4032 Stavanger
Redaktør: Bruse Espedal

Helsesykepleier ved Gausel skole er Kristine K. Eikrem.  

 Har du spørsmål eller bekymring vedrørende ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt! Telefon: 51 50 73 16. 

Mail: kristine.k.eikrem@stavanger.kommune.no (ikke sensitive opplysninger)

Helsesykepleier er tilstede på skolen mandag til torsdag kl 08.15 til 14.00, samt annenhver fredag i samme tidsrom. Helsesykepleierkontoret er plassert helt til høyre i skolebygningen, bortenfor aulaen og musikkrommet.

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Tjenesten består av lege (rutinemessig undersøkelse i 1.klasse), helsesykepleier (tilstede i det daglige) og fysio/ergoterapitjenesten (helsesykepleier formidler kontakt ved behov).

I starten av skoleåret hilser helsesøster på klassene og informerer om tilbudet. Tilbudet fra skolehelsetjenesten kan du også lese mer om her.


Ida og Daniel har i dag bestått fagprøve i Barne og ungdomsarbeiderfag!

Påmeldingen gjelder de som har SFO-plass, svarfrist fredag 3. juni.

Ber dere svare enten dere skal benytte plassen eller ikke.


Gausel skole har revidert handlingsplanen for et trygt skolemiljø på Gausel skole og SFO. Planen ligger under styrende dokumenter.

 

 


Etter en utsettelse grunnet covid19-vaksinering av barn 12-15 år, er det nå snart klart for vaksinering mot HPV (humant papilloma virus) på 7.trinn. Dette er fjerde året både gutter og jenter har fått tilbud om denne vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.  Vaksinen blir gitt på skolen tirsdag 26.oktober til elever hvor foresatte har takket ja til vaksinen. 

Har dere glemt å svare på tilbudet om HPV-vaksine? Fint om dere gjør det snarlig. Elever som ikke har "ja" fra foresatte, får ikke vaksinen. 

Helsesykepleier har besøkt klassene og gitt informasjon til elevene. Foresatte som er digitalt aktive, har fått innkalling via Helsenorge, mens resten har fått ranselpost. Nedenfor ligger linker til mer informasjon fra Folkehelseinstituttet og en liten forklarende film som elevene har sett med helsesykepleier. 


Nå er det tid for lusesjekk!

Med høst og nytt skoleår, er det dessverre også tid for lus. Det er det viktig at ALLE ER MED PÅ KAMPEN MOT LUS:)!

 


Noen ganger lurer vi på om vi gjør ting som er bra som foreldre. Det kan være utfordrende å forstå barnet vårt og vår egen reaksjon. Foreldrehverdag.no kan kanskje hjelpe deg litt på vei...

Ledige plasser på Livsstilskolen for barn til høsten

Strever ditt barn med overvekt?

Les mer