Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Postadresse Postboks 8069, Forus 4068 Stavanger Telefon: 51 81 43 20 Send oss e-post
Besøksadresse Gauselbakken 103 4032 Stavanger
Redaktør: Bruse Espedal

Helsesykepleier ved Gausel skole er Kristine K. Eikrem.  

 Har du spørsmål eller bekymring vedrørende ditt barns helse, trivsel eller utvikling, er du velkommen til å ta kontakt! Telefon: 51 50 73 16. 

Mail: kristine.k.eikrem@stavanger.kommune.no (ikke sensitive opplysninger)

Helsesykepleier er tilstede på skolen mandag til torsdag kl 08.15 til 14.00, samt annenhver fredag i samme tidsrom. Helsesykepleierkontoret er plassert helt til høyre i skolebygningen, bortenfor aulaen og musikkrommet.

Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Tjenesten består av lege (rutinemessig undersøkelse i 1.klasse), helsesykepleier (tilstede i det daglige) og fysio/ergoterapitjenesten (helsesykepleier formidler kontakt ved behov).

I starten av skoleåret hilser helsesøster på klassene og informerer om tilbudet. Tilbudet fra skolehelsetjenesten kan du også lese mer om her.


Fint å se de fleste 1.klasseforeldre på foreldremøtet 16.sept. Jeg sa at jeg ville legge ut powerpoint bilder som viser til det jeg sa + litt mer utfyllende informasjon.

Les mer her:)

(PP-pres oppe til høyre)

 


Hei!

Når er det tid for vaksinasjon for 6.klassingene!

Tirsdag 13.oktober vaksinerer vi på skolen. 6.trinn har fått informasjon av helsesykepleier i dag, og fått brev i ranselposten. Svarslipp skal tilbake til lærer ("skal vaksineres/skal ikke vaksineres") innen mandag 6.okt.

Mer info om vaksinen her 


Tirsdag 15.september har alle 7.klassingene på Gausel skole tilbud om å få vaksine mot HPV. Dette er tredje året både gutter og jenter har fått tilbud om denne vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. 

Helsesykepleier vil besøke klassene i uke 35 og gi informasjon til elevene.  Nedenfor ligger linker til mer informasjon fra Folkehelseinstituttet og en liten forklarende film som elevene ser med helsesykepleier. 


Denne uken starter arbeidet med bussveien på FV 44

Vi er fremdeles underlagt restriksjoner som griper inn i organiseringen av skolehverdagen

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart, en spesiell hilsen til våre flotte førsteklassinger!

Nå er det tid for lusesjekk!

Med høst og nytt skoleår, er det dessverre også tid for lus. Det er det viktig at ALLE ER MED PÅ KAMPEN MOT LUS:)!

 


Noen ganger lurer vi på om vi gjør ting som er bra som foreldre. Det kan være utfordrende å forstå barnet vårt og vår egen reaksjon. Foreldrehverdag.no kan kanskje hjelpe deg litt på vei...