Meny
Velg seksjon Forside
Postboks 583 4302 SANDNES
Telefon: 51337300 Send oss e-post
Redaktør: trond.hoel@sandnes.kommune.no
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Nytt regelverk om elevenes rett til et godt skolemiljø.

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Det nye regelverket finnes i et nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. På Giske er nytt regelverk gjennomgått med samtlige ansatte. Nytt regelverk vil også være tema på foreldremøter på samtlige trinn, høsten 2017.

Nytt regelverk om elevenes rett til et godt skolemiljø Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Det nye regelverket finnes i et nytt kapittel 9 A i opplæringsloven.   Nulltoleranse mot krenking Det nye regelverket slår fast: alle elever har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læringskolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold og diskriminering.   Aktivitetsplikt for skolene I det nye regelverket har skolen fått en såkalt aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten innebærer at skolens ansatte har: plikt til å følge med om elevene har et godt skolemiljøplikt til å gripe inn i akutte situasjoner plikt til å varsle all mistanke om og kjennskap til at elever ikke har et godt skolemiljøplikt til å undersøke all mistanke om og kjennskap til at elever ikke har et godt skolemiljøplikt til å sette inn tiltak når elever ikke har et godt skolemiljø Denne aktivitetsplikten gjelder for alle voksne som arbeider på skolen.   Meld fra til skolen Dersom en elev opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt, kan eleven selv eller de foresatte melde fra til en av de ansatte på skolen. Skolen må da sette inn tiltak som skal sikre at eleven får et godt skolemiljø.   Plan over tiltak Det gamle regelverket hadde bestemmelser om at skolene skulle fatte et såkalt enkeltvedtak dersom eleven eller foresatte ba om det. Denne bestemmelsen gjelder ikke lenger. Bestemmelsene om enkeltvedtak er erstattet av skolens plikt til å sette inn tiltak når en elev eller foresatte sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Skolen skal også sette inn tiltak når skolen selv har avdekket at elever ikke har et godt skolemiljø. Skolen skal lage en skriftlig plan over tiltakene. Planen skal vise Hvilke problem som skal løsesHvilke tiltak skolen har planlagtNår tiltakene skal gjennomføresHvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltakeneNår tiltakene skal evalueres   Henvendelse til Fylkesmannen Dersom en elev ikke har et godt skolemiljø, kan eleven eller de foresatte melde saken til Fylkesmannen i Rogaland etter at saken er tatt opp med rektor. Fylkesmannen kan da vedta hvilke tiltak skolen må sette inn for å sikre eleven et godt skolemiljø. Dersom Fylkesmannen skal behandle en henvendelse fra en elev eller elevens foresatte, må saken ha blitt meldt til rektor på forhånd og skolen må ha hatt en ukes tid på seg til å sette inn tiltak.     Informasjonsvideo Fylkesmannen har laget en kort informasjonsvideo om retten til et godt skolemiljø. https://www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8   Ytterligere informasjon på foreldremøter Det vil bli gitt mer informasjon om regelverket for et godt skolemiljø på foreldremøter i høst. På foreldremøtene vil og skolens arbeid for et godt skolemiljø bli presentert.   Nullmobbing.no Utdanningsdirektoratet har opprettet en egen hjemmeside nullmobbing.no. Her finnes ytterligere informasjon om regelverket og gode råd til elever og foreldre.

https://www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8

nullmobbing.no