Meny
Velg seksjon FA Forsterka avdeling
Postboks 583 4302 SANDNES
Telefon: 51337300 Send oss e-post
Redaktør: trond.hoel@sandnes.kommune.no
På vegne av FAU og Giske ungdomsskoles ledelse inviterer vi til vitnemålsutlevering og avslutningsfest for 10. trinn, torsdag 21.6.2018, kl.18:00 til 21:00.

Det totale innsamlede beløpet ble kr. 115 064,-. Det er vi kjempestolte av! Tusen takk til alle arbeidere, bøssebærere, foreldre og arbeidsgivere. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Vi ønsker KPK-Ukraina lykke til med disponering av midlene.

Hilsen ElevrådetStortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Det nye regelverket finnes i et nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. På Giske er nytt regelverk gjennomgått med samtlige ansatte. Nytt regelverk vil også være tema på foreldremøter på samtlige trinn, høsten 2017.