Meny
Velg sider 8. trinn b
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51 50 79 04 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso

Elevene som har valgfaget Innsats for andre støtter demensaksjonen. Bidra du også. 

(bilde er hentet fra Nasjonale folkehelse) 


Vi vil komme med en oppfordring til dere foresatte om å følge med på din ungdoms nettbruk. Skolen har blitt varslet om uheldig mobilbruk og spredning av en ulovlig video blant våre elever. Slike videoer kan være traumatiserende. Snakk med ungdommen og hva de gjør på nett og om hvilke apper de bruker.  


Vi er nå godt i gang med et nytt, og for mange, starten på  et spesielt skoleår. Hva dette året vil medføre for oss vet vi en del om, men ikke alt. Det viktigste for oss på Gosen skole, er å prøve å lage en god og "normal" skole for elevene i en ellers spesiell tid. 

foto: ambasso


Elevpermisjoner er elektroniske, og foresatte logger inn med bankId/Minid.

 I opplæringsloven heter det at: "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker".