Meny
Velg område 8. trinn c
Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord
Telefon: 51599300 Faks: 51599301 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Solberg
Gosen skole feirer i år 10-årsjubileum som pilotskole for Stavanger2008 og inviterer til kulturkveld 27. september kl 18.00 - 20.00! På programmet står blant annet åpning av kunstprosjektet «Mapping Memories» av Teresa Puig og visning av maleriet «Under lindetreet 1939» av Tor-Arne Moen. (Foto: Maleri i prosess, Tor-Arne Moen)

Vi inviterer til foreldremøte for 8.klassetrinn onsdag 5.september kl.18.30. Vi starter med samling i gymsalen og straks etter fellesmøte blir det det møter i de ulike klassene.

Velkommen !


I uke 37-39 gjennomføres nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning for 8.trinn og lesing og regning for 9.trinn. 

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

For mer informasjon www.udir.noStavanger kommune har byttet skoleadministrativt system. I dette systemet kan foresatte endre kontaktinformasjon og sjekke fravær og merknader.