Meny
Velg sider 8. trinn c
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51 50 79 04 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso

Vi er nå godt i gang med et nytt, og for mange, starten på  et spesielt skoleår. Hva dette året vil medføre for oss vet vi en del om, men ikke alt. Det viktigste for oss på Gosen skole, er å prøve å lage en god og "normal" skole for elevene i en ellers spesiell tid. 

foto: ambasso


Elevpermisjoner er elektroniske, og foresatte logger inn med bankId/Minid.

 I opplæringsloven heter det at: "Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker".


Paahjul kommer til Gosen skole for å bidra til trafikksikre sykler i høstmørket. 

Første FAU møte er gjennomført og følgende verv ble enstemmig valgt. Referat legges ut når det er klart. 

FAU leder: Gunn Evy Trøiel Hansen  9A

Nestleder:  Elisabeth Hauge Larsen 10B

Sekretær:   Brita Mauritzen Næss   8C