Meny
Velg område 9.trinn a
Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord
Telefon: 51599300 Faks: 51599301 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Solberg
Gosen skole feirer i år 10-årsjubileum som pilotskole for Stavanger2008 og inviterer til kulturkveld 27. september kl 18.00 - 20.00! På programmet står blant annet åpning av kunstprosjektet «Mapping Memories» av Teresa Puig og visning av maleriet «Under lindetreet 1939» av Tor-Arne Moen. (Foto: Maleri i prosess, Tor-Arne Moen)

I uke 37-39 gjennomføres nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning for 8.trinn og lesing og regning for 9.trinn. 

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

For mer informasjon www.udir.noStavanger kommune har byttet skoleadministrativt system. I dette systemet kan foresatte endre kontaktinformasjon og sjekke fravær og merknader.

Vi inviterer til foreldremøter på 9. og 10.klassetrinn torsdag 30.august. Møtetidspunkt for 9. klassetrinn klokken 18.00. Møtetidspunkt for 10. klassetrinn klokken 19.00. Vi starter med samling i gymsalen og straks etter fellesmøtene blir det det møter i de ulike klassene.

Foreldremøte for Gosen ATO er 30. august kl. 18.00. Møtet starer i skolens auditorium. Benytt skolens hovedinngang. Etter fellesmøte er det møter i klassene.

Velkommen !