Meny
Velg område 9.trinn b
Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord
Telefon: 51599300 Faks: 51599301 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Solberg
Stavanger kommune har byttet skoleadministrativt system. I dette systemet kan foresatte endre kontaktinformasjon og sjekke fravær og merknader.

Minner om foreldredugnad i morgen 3. mai 18.00 til ca.20.00. Vi satser på at alle klassene stiller med fem foreldre. Arbeidsoppgavene er klare og det meste arbeidet er på skolens uteområde. Fint om foreldre tar med hageredskaper og gjerne høytrykkspylere. Eksempel på oppgaver ute; Rydde, renske langs kantsteinene, luke og plante i bed og urtekasser. Dessuten er det to inne benker som trenger et malingsstrøk.

Vi oppfordrer til at bilen blir stående hjemme. Men de som må bruke bil, kan parkere den ved  gymsalen. 

Dugnaden avsluttes med kaffe og kake og en god prat ! 


Vil du ha et fint minne fra årets revy "Hørra te"? Filmen, musikken og tekstene til årets Gosenrevy vil også i år bli tilgjengelig i en pakke med DVD/CD og teksthefte. Pakken kan bestilles ved å betale til Gosenrevyen innen fristen 18. mars.Pris og fremgangsmåte for bestilling finner du på www.gosenrevyen.no under fanen informasjon. For å komme til informasjonen må du oppgi passordet: “artist18”.

Fredag deltok 98 lag i 7 klasser på regionens største innebandyturnering for ungdomsskoler. Det var ca 800 deltagere fra 14 ungdomskoler.

Fra Gosen skole stilte 2 lag. Ett fra 9 klasse og ett fra ATO Begge lag spilte gode kamper og vant sine respektive klasser. Alle guttene syntes det var gøy. Kjekt med et avbrekk i skolehverdagen. God sportsånd og idrettsglede preget alle som deltok.