Meny
Velg sider 9.trinn c
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51508306 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso

Skolene i Stavanger  har nå tatt i bruk Vigilo som kommunikasjonsplattform. Det er en overgang, men du kan også nå skolen gjennom andre kanaler. 

(bilde i artikkelen er hentet fra NDLA ) 


Vedlagt finner dere plan for møter i i rådene ved skolen. 

FAU skal konstitueres onsdag 13. september. Det kan etter det bli endringer på møteplanen. 


Skoleåret 2023- 24 er nå i gang. Det har vært en fin start  for elevene. I denne artikkelen finner du lenker til sentrale dokument for elever, ansatte og foresatte ved skolen. 

Vi ønsker  foresatte på 9. og 10.trinn velkommen til foreldremøter onsdag 6. september. 

9.trinn 1800- 1820 Felles i gymsalen v/ ledelsen

1830- 1930 klassevis

10.trinn 1830 - 1850 Felles i gymsalen v/ ledelsen

1900- 2000 klassevis

Invitasjon vil sendes legges i Vigilo. 


Til elever/ foresatte på 9. trinn
St. Olav tilbyr forsert løp for elever som går på 10. trinn. Det vil si at ungdomsskoleelever kan ta utvalgte fag på videregående nivå. Forsert løp gir inspirasjon og økt motivasjon til elever som har stor arbeidskapasitet og som holder et høyt nivå i faget.

Mer informasjon om tilbudet her og på skolens hjemmeside.

St.Olav inviterer til informasjonsmøte om forsert løp for elever og foresatte tirsdag 7. juni kl 18.00 i Amfiet på St.Olav vgs.