Meny
Velg område 10.trinn a
Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord
Telefon: 51599300 Faks: 51599301 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Solberg

Alle elever på 10.trinn skal ha en skriftlig eksamen (norsk, engelsk eller matematikk) og en muntlig eksamen (alle teoretiske fag er aktuelle) til våren. 

Eksamensplanen for skriftlig eksamen ser slik ut:

14.mai- elevene får vite hvilket fag de skal ha eksamen i.

16.mai- eksamen i matematikk

20.mai- forberedelsesdag i norsk

21. mai- eksamen i norsk hovedmål

22.mai- eksamen i norsk sidemål (elever med fritak fra karakter i sidemål skriver bokmål også denne dagen)

23.mai- forberedelsesdag i engelsk

24.mai- eksamen i engelsk

 

Muntlig eksamen vil ved Gosen skole bli avholdt 11.-13.juni. (med forbehold om endring)

Det innvilges ikke permisjoner i eksamensperioden. 


Informasjon fra rådgiver:

Elevene i 10.klasse lærer hvordan de skal søke seg inn på videregående skole i løpet av uke 2 og 3. Dette skjer sammen med rådgiver.

De fleste elevene har fått tilsendt kodebrev fra MinID i løpet av desember, men dersom en ikke har fått dette, kan en ringe 80030300 og sjekke. Det er viktig at elevene har med seg brevet med kodene, eller tar et bilde av disse (så kan foresatte ta hånd om brevet..), i uke 2 og 3. Elevene logger seg på søkeportalen ved hjelp av MinID. 

De fleste videregående skolene har åpent hus en ettermiddag/kveld i løpet av januar måned. Oversikten finner dere her.


Da var julen vel overstått og det nye året 2019 på plass. Vi starter vårsemesteret 2019 med fokus på solidaritet. I dag er alle elever på 9. og 10.trinn i Stavanger invitert til konserten Play Attention 2019 i Stavanger Forum. Dette er en solidaritetskonsert og samtidig en stor takk til skoler i Stavanger som hvert år gjennomfører solidaritetsprosjekter. Gosen skole har i flere år støtter Unicefs prosjekt Schools for Africa. Og i tillegg de to siste årene støttet prosjektet Hjerteslag for Bolivia.    

I kveld inviteres gjester fra næringsliv, organisasjoner og kommune til samme konsert. Alle inntektene går til Unicef sitt program «Makani», som dreier seg om støtte til skolegang for syriske flyktningbarn i Jordan. 

 

 


Skolens tradisjonelle julekonsert avsluttet en travel desember måned på Gosen skole. Det skolefaglig arbeidet er oppsummert og vi er stolt av at elevenes arbeidsinnsats med fagene har gitt gode resultater. Desember er måneden med hyggelige sosiale arrangement som julemarked, juleball og julekonsert. En stor takk til FAU, klasseforeldre og elevrådet som tar ekstra ansvar. Vi ønsker alle en riktig god juleferie og velkommen til skolestart 3. januar 2019.