Meny
Velg område 10.trinn b
Hovedadresse Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord Telefon: 51599300 Faks: 51599301 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Anne-Marthe Nygård Basso

Hva betyr det?

Det betyr at all ny dokumentasjon om barn i barnehagen og elever i skolen blir produsert og lagret elektronisk i et nytt system som heter Public oppvekst. Informasjonen lagres i digitale barnemapper og elevmapper. Kommunikasjonen med foreldre vil gå via digital post. I skole har elevens kontaktlærer og faglærer tilgang. Skolens ledelse har tilgang til alle elevmapper på skolen. Mappen følger barnet så lenge han eller hun går i barnehagen. Når barnet begynner i skolen opprettes en ny mappe. Så lenge barnet er under 18 år har foreldrene rett til innsyn i mappen.


I forbindelse med Stavanger Kommunes kampanjeuke mot vold i nære relasjoner i uke 48, arrangeres det blant annet åpent kurs for ungdomsforeldre om utfordringer knyttet til ungdommers bruk av sosiale medier.   

Tirsdag 19. mai. Eksamen i matematikk

Tirsdag 19. mai. Forberedelsesdag i engelsk

Onsdag 20. mai. Eksamen i engelsk 

Mandag 25. mai. Forberedelesdag i norsk hovedmål og sidemål

Tirsdag 26. mai. Eksamen i norsk hovedmål (bokmål)

Onsdag 27. mai. Eksamen i norsk sidemål (nynorsk)

Elever som har fritak for vurdering i nynorsk skriver bokmål begge dager og får én karakter. 

 

Muntlig eksamen blir mest sannsynlig i siste halvdel av uke 24. 

Det vil ikke bli innvilget permisjoner i eksamensperioden. 


Har du som foresatt byttet telefonnummer eller mailadresse i det siste? Det er viktig at vi på skolen har din riktige kontaktinformasjon til enhver tid, og det er du selv som må oppdatere din informasjon i vårt skoleadministrative system. 

Vi ber alle foresatte sjekke om vi har den riktige informasjonen snarest mulig. Følg bruksanvisningen som følger her: